AKTUELT Betaler kollektivt med mobilen Lavt utdannede mest syke En undersøkelse fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (Stami) viser at ufaglærte og folk med lav utdanning har det høyeste sykefraværet og størst risiko for uførepensjon. En viktig årsak til dette er at denne gruppen i befolkningen ofte har fysisk krevende arbeid, skiftarbeid og lite støtte fra nærmeste leder. Ifølge undersøkelsen har kvinner dobbelt så høy risiko for langtidsfravær som menn. For menn øker langtidsfraværet med alder, mens det for kvinner er de yngste gruppene som har mest langtidsfravær. Dette skyldes ofte fravær i forbindelse med svangerskap. PF Kollektivreisende i København og Stockholm kan betale reisene sine med mobiltelefonen. Nå ønsker selskapet Unwire å selge det samme systemet til Oslo. Fra i fjor høst kunne reisende med trikk, tog og buss i Stockholm betale reisen med mobilen. Systemet har allerede 20.000 brukere. Etter nyttår fulgte de reisende i København etter. Det danske selskapet som har utviklet systemet, Unwire, har nå etablert seg i Norge, og daglig leder Kjell Arild Sandvik mener det også vil egne seg godt i Oslo. – Vårt tilbud er så langt et tilbud til passasjerer som kjøper enkeltbilletter, men mobiltelefonen kan etter min mening også brukes til mer avanserte billettkjøp, sier Sandvik til Teleavisen. Mobile betalingssystemer har et stort potensial, ikke minst i Norge der de aller fleste har en mobiltelefon, fortsetter han. Oslo har arbeidet med å innføre et elektronisk billettsystem i mange år, og prosjektet har til tider vært svært omstridt. I november i fjor kunne de første 8000 reisende i Oslo-regionen ta i bruk det nye Flexus-systemet. Tekst: PER FLAKSTAD Fredrikstad kutter i skolevasken Kraftige budsjettkutt i Fredrikstad fører til halvert renhold i barnehager og på skoler. Tidligere ble klasserommene rengjort hver eneste dag, men etter at flertallet av Fredrikstads politikere har vedtatt å spare 6,5 millioner kroner på renhold, vil rengjøringen nå foregå annenhver dag, skriver Fredrikstad Blad. 17 årsverk vekk Teknisk drift er satt på et knallhardt spareprogram. I år må det gjennomføres innsparinger og effektiviseringer på totalt 19,3 millioner kroner. Neste år skal det spares enda mer, da er summen oppe i 40 millioner kroner. Disse summene gjør at avdelingene må kutte antall årsverk, og hardest rammet blir renholdsavdelingen der 17 årsverk skal fjernes umiddelbart. Om to år skal enda flere årsverk kuttes, for da skal innsparingen økes til 8,3 millioner kroner. De 17 årsverkene som forsvinner først skal skje gjennom naturlig avgang. Tillitsvalgt for renholderne, Lisbeth Kristiansen, sier til Fredrikstad Blad at hun er glad for at avdelingen unngår oppsigelser. – Noen har funnet seg annet arbeid, noen har gått av med pensjon, og enkelte vikariater som utløper vil ikke bli fylt opp, sier hun. Frykter ikke klagestorm Leder for teknisk utvalg i Fredrikstad, Ulf Trenum, frykter ikke noen klagestorm selv om det skal spares millioner på barnehagebarna og skolebarnas renhold. – Jeg tror ikke brukerne av kommunale bygg kommer til å merke noe særlig. Poenget er at kommunen inntil nå har rengjort mer enn hva som er nødvendig enkelte steder. Det er ikke nødvendig å vaske to hundre prosent når man klarer seg med hundre, sier han til Fredrikstad blad.    PF HALVPARTEN: Etter kraftig budsjettkutt blir klasserommene på Fredrikstad-skolene rengjort annenhver dag i stedet for hver dag som tidligere. Fagbladet 1/2009 > 29 Illustrasjonsfoto: colourbox.com Illustrasjonsfoto: Per Flakstad fbaargang2009 fbseksjonSAM