BLOMSTER OG ASFALT: Stavangers mest trafikkerte veikryss er blitt et utstillingsvindu for byens blomsterprakt. Blomsterbyen Stav Stavanger er to år på rad kåret til «Norges blomsterby». Utmerkelsene er resultatet av en bevisst og målrettet satsing. og endret til mixbed i sterke farger. Stavanger bruker bestiller/utførermodellen, men når det gjelder blom- sterutsmykkingen, er det blomstergruppa i Natur- og idrettsservice (Nis) som selv detaljplanlegger, bestiller, planter ut og vedlikeholder bedene i byen. Bortsett fra enkelte klassiske bed der Park og idrett har spesifikke ønsker, er resten av bedene regnet som testfelt der de ansatte kan prøve ut sorter og farger for å finne ut hva som passer i et vått vestlandsklima og hva som ikke gjør det. Tekst: ANNE GRETE MARTINSEN    Foto: EGIL BOWITZ For åtte år siden fikk parksjef Torgeir Esig Sørensen politikerne til å bevilge penger til å smykke ut byen med blomster. Det ble etablert en kompetansegruppe som fikk lov å bruke tid og ressurser på å finne ut hvordan resultatet skulle bli best mulig. – Vi fikk reise på kurs og fagdager i inn- og utland, og dermed fikk vi mulighet til å møte kolleger i andre byer og ikke minst til både å se og lære av hva andre hadde gjort andre steder, sier han. Sin egen bestiller Etter hvert kunne resultatene av arbeidet også ses i Stavanger: Ensfargete kniplingsbed ble for eksempel utvidet 32 > Fagbladet 1/2009 fbaargang2009 fbseksjonSAM