BLOMSTERPIKER: Anne Grete Martinsen, Magrete Øvervik og Kristin Fagertun er tre av de entusiastiske ansatte i blomstergruppa. anger Dette regimet med fri dressur har gitt svært gode resultater, og så langt to høythengende utmerkelser. Utstillingsvindu i veikryss Stavangers politikere er tydeligvis fornøyd med resultatet, for i 2007 fikk Park og idrett et ekstra tilskudd på 400.000 kroner som var øremerket blomster. Torgeir Esig Sørensen ønsket seg et utstillingsvindu for byens blomsterprakt, og hva var da mer naturlig enn å bruke byens mest trafikkerte veikryss. Som sagt, så gjort. Statens vegvesen stilte 170 kvadratmeter ugress til dispo- LYD OG LYS: Workshopen «Light and Music» i Bjerkstedparken var et godt synlig og godt besøkt prosjekt i fjor. sisjon, og dermed kunne blomstergruppa gå trøstig i gang. Drøyt 7000 planter i alle verdens farger fikk humøret opp hos både fotgjengere og bilister. Responsen fra publikum var også overveldende. Resultatet ble så bra at Vegvesenet året etter bestilte blomster på ytterligere 130 kvadratmeter. Den internasjonale workshopen og konferansen «Light and Music» i Bjerkstedparken vakte også oppsikt i fjor. Mange tok turen til parken i september og oktober for å oppleve de magiske og trolske stemningene som ble skapt. > BLOMSTERGRUPPA • Gruppa består av fire personer. I tillegg leies det inn to personer som klargjør bedene. • I 2008 hadde gruppa bestillinger for mellom 2 og 2,5 millioner kroner. • Park og idrett i Stavanger kommune er største bestiller. I tillegg har gruppa oppdrag fra Statens vegvesen samt noen mindre bestillinger fra næringslivet og fra nabokommuner. • Gruppa får også noe penger fra private stiftelser. • I kåringen «Norges blomstrende by» vant Stavanger både prisen for beste storby og beste by uansett størrelse både i 2007 og 2008. Fagbladet 1/2009 > 33 fbaargang2009 fbseksjonSAM