LÆREVILLIGE: Hovedverneombud Storm Krogh mener grunnleggende datakunnskap er viktig for alle, men spesielt viktig for eldre medarbeidere og de med lese- og skrivevansker. Populært datakurs De ansatte ved verksted og vedlikeholdsenheten for kollektiv- selskapene i Oslo får tilbud om gratis nybegynnerkurs i data- bruk. Tilbudet har så langt vært populært. Tekst og foto: PER FLAKSTAD Datakurset kom etter et initiativ fra Fagforbundet Oslo Sporveiers Arbeiderforening, og er et samarbeid mellom fagforeningen, selskapet Kollektivtransportproduksjon AS (KTP) og AOF. Det er et tilbud til alle, men kan være spesielt nyttig for dem som lider av større eller mindre grad av lese- og skrivevansker. Tabu – Så mange som en av fire nordmenn har lese- og skrivevansker i en eller annen grad, forteller hovedverneombud ved KTP, Storm Krogh. Han er selv svært aktiv i Dysleksiforbundet, og mener det er viktig at så mange som mulig får hjelp til å takle lese- og skriveproblemer. – Dette er et tabubelagt område, og derfor er det viktig å være åpen om det. Å ha lese- og skrivevansker trenger ikke være mer alvorlig enn at du leser litt saktere enn andre. Samtidig kan det bety at du sliter med å tilegne deg innholdet i for eksempel viktig sikkerhetsinformasjon, sier han. – Uansett lese- og skrivevansker, blir det stadig viktigere for alle å skaffe seg grunnleggende datakunnskaper – i alle fall for å fjerne skepsisen til å bruke pc som arbeidsredskap. Stadig mer informasjon går via internett og bedriftens eget intranett. Derfor er det viktig å bli fortrolige med data som et verktøy for å holde seg oppdatert. Vi er spesielt opptatt av å få med de eldste i bedriften, sier klubbleder på t-banedrift, Anette W. Michelet. Ta vare på ansatte Det er inngått en avtale med arbeidsgiver om at ansatte får permisjon med lønn for å delta på kurset. Storm Krogh mener slike kurs er et ledd i å ta vare på selskapets ansatte, og er godt fornøyd med at konsernledelsen støtter kursene. Til nå er det holdt til sammen fire datakurs med 36 timers opplæring. I løpet av kurset presenteres også noen enkle databaserte hjelpemidler som folk med lese- og skrivevansker kan skaffe seg via Dysleksiforbundet. Storm Krogh forteller at interessen for kursene har vært stor. Alle har vært fulltegnet uten at foreningen eller bedriften har annonsert dem. Tilbakemeldingene har også vært gode, og mange ønsker å lære mer når de først er kommet i gang. – Vi har søkt og fått voksenopplæringsmidler fra Vox, og det er penger igjen, slik at vi kommer til å holde flere datakurs, sier Anette W. Michelet. 34 > Fagbladet 1/2009 fbaargang2009 fbseksjonSAM