AMERIKAS ARBEIDENDE FATTIGE mat, klær og bil – sjelden noe til sparing og forsikringer. De er ikke arbeidsløse, men de har allikevel aldri mer enn at de forblir like fattige. De arbeider i jobber, uten karrieremuligheter, uten overtid, uten betalt ferie og uten muligheter for etterutdanning. Ofte må de ha to jobber for å få hjulene til å gå rundt. Under minstelønn Pedro i New York er også en av USAs «working poor». Før han kom til USA, arbeidet han på sukkerplantasjene på den karibiske øya Puerto Rico fra han var ti til han var 28. Nå er han 58. Etter at han kom til USA, var han postbud for et privat firma i 30 år, til 7,15 dollar timen, men det var inkludert gratis t-banekort og betalt lege og helseforsikring. I fjor, fem år før han kunne gå av med pensjon, ble han sagt opp etter kutt i bemanningen. For å få full pensjon, må Pedro stadig betale en viss sum til social security. Nå har han halv lønn, og det strekker ikke til for å dekke inn det sykekassen koster, selv om han deler leilighet med sønnen og sønnens familie i Bronx. For å skaffe nok penger, deler han nå    > HODET OVER VANN: Kioskselger Thierno Diaw har inntekt, men lønna er ikke høy. Han er en av New Yorks mange working poor. Fagbladet 1/2009 > 47 fbaargang2009 fbseksjonSAM