KONTAKT OSS! tips@fagforbundet.no    Fagbladet, postboks 7003 St.Olavs plass, 0130 Oslo VARIERT: Jeg lærer litt om alt og møter folk hele tiden, sier Siv Augustinussen. Siler med glede Servicekontoret i Svolvær kommune får skryt fra alle kanter. Publikum er kjempefornøyd med raske svar hos første person de snakker med, enten de ringer eller stikker innom. Saksbehandlerne i kommunen er glade for at de slipper stadige telefonavbrudd. – Det er lett å gå på jobb når man er elsket? – Vi siler bort mye for resten av huset og prøver å behandle publikums spørsmål direkte, innrømmer servicekonsulent Siv Augustinussen. Overformynderiet var hennes vei til førstelinjetjenesten. Først var hun medlem i mange år. Hun forvaltet hjelpetrengendes midler, oppnevnte verger og ivaretok umyndiges juridiske og økonomiske rettigheter. Deretter ble hun sekretær for overformynderiet, og måtte slutte som medlem. Til slutt tok hun med seg arbeidsoppgaven inn på servicekontoret. Nåerdenénav mange rullerende oppgaver mellom de fire ansatte. Alt fra barnehageplass, bostøtte – til skjenkebevillinger ordnes her på kontoret. Og bortsett fra at antall oppgaver øker vel fort, mens antallet ansatte står stille – stortrives Siv i jobben. Tekst og foto: TITTI BRUN > ARBEIDSGLEDE SIV AUGUSTINUSSEN Servicekonsulent i Vågan kommune i Lofoten Jubilanter i Sarpsborg Fagforbundet Sarpsborg avholdt den årlige hedringen av 25-års jubilanter i Fagforbundet og 40-års medlemskap i LO i midten av september. Tekst: Eva Elisabeth Johansen Stølsbesøk med yoga Fagforbundet Gol inviterte medlemmer og andre interesserte til kveldstur med yoga på stølen til May Britt og Ola Grønseth på Lauvsjøen. Vel framme på stølen bar det av gårde oppover lia med 22 damer og like mange liggeunderlag. Margit Rudningen sørget for både latteryoga og andre yogaøvelser. Tilbake på stølen inviterte budeia til servering i løa. Med levende lys og bordpynt fra naturen fikk vi servert kaffe, kvitkaker og lapper med tilbehør. Informasjon fra Fagforbundet sørget leder Lina Haugstad for. Dette er et turopplegg vi gjerne anbefaler andre. Tekst: ALR Fagbladet 1/2009 > 57 fbaargang2009 fbseksjonSAM