T INNHOLD > Foto: Karin E. Svendsen 8    TEMA: Skadeslutt 14    Tjenestepensjon: Best for hvem? 16    Kvinneyrker skal med 18    Sykehusreformen på LO-kongressen 20    PORTRETTET: Folkets hjelper 23    Trenger aktive pensjonister 47    Tøffe tider for norske tamiler 48    FOTOREPORTASJEN: Langs livets landevei 54    Fotspor i sanden 60    Lær om fagrørslas historie FASTE SPALTER 4 Nytt 7    Jans hjørne 24    Bare spør 27 Aktuelt 44    FOKUS: Uten tid til kontakt og omsorg 46 Seksjonslederen 57 Debatt 62 Oss 66 Kryssord 67    Tegneserie og Petit 70    JOBBLIV: Med over alt Friske hjelpere De arbeider systematisk med kvalitet og forebygging. Alle ansatte er involvert. Resultatet er godt arbeidsmiljø og redusert sjukefravær, mener (f.v.) Tove Bech, Turid Kornbakk og Heidi Kristoffersen i hjemmetjenesten i Sortland. 34 > 27–46    HELSE OG SOSIAL Dagens høydepunkt Logrende Lissie påser at matfar får tredd støttestrømpa forskriftsmessig på. I fotoreportasjen har vi ligget på hjul med hjemmetjenesten i Hobøl kommune. 48 > 2 > Fagbladet 2/2009 Medlemsblad for Fagforbundet POSTADRESSE KONSTITUERT ANSVARLIG REDAKTØR Åslaug Rygg aaslaug.rygg@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 72 JOURNALISTER Titti Brun titti.brun@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 29 Per Flakstad per.flakstad@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 28 Sidsel Hjelme sidsel.hjelme@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 48 Ingeborg Vigerust Rangul ingeborg.rangul@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 33 Monica Schanche monica.schanche@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 31 Karin E. Svendsen karin.svendsen@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 32 TYPOGRAFER Vidar Eriksen vidar.eriksen@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 69 Knut Erik Hermansen knut.hermansen@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 70 I permisjon: Kristin Salicath Halvorsen An C. Lindstrøm Vegard Velle Postboks 7003, St. Olavs plass 0130 Oslo Telefon 23 06 40 00 ISSN 0809-9251 241 393 Trykksak I R K L J Foto: Anita Arntzen M M Ø E E fbaargang2009 fbseksjonHEL