NYTT Støtter utredning om krigsforbrytelser Tre norske høyesterettsadvokater skal utrede om personer i Israel kan anmeldes for krigsforbrytelser i forbindelse med angrepene mot sivile i Gaza. En av dem er Fagforbundets egen advokat, Geir Høin. det samme som å støtte Hamas sine politiske mål og virkemidler. Systematiske brudd Høin mener at Israel systematisk har brutt Genevekonvensjonen ved ikke å sørge for fritt leide for legemidler og sanitærmateriell for å behandle sårede og for å sikre sykehusdrift. I tillegg inneholder Genevekonvensjonen en plikt om å sørge for at en okkupert befolkning har legemidler og mat. Også her mener forbundsadvokat Geir Høin at Israel unnlater å følge folkerettens bestemmelser. Allerede 6. januar anklaget Norsk Folkehjelp Israel for krigsforbrytelser i Gaza. Flere humanitære organisasjoner, blant andre Røde Arbeidsutvalget i Fagforbundet har bevilget inntil 200.000 kroner for å utrede det faktiske og juridiske grunnlaget for en anmeldelse. I saksdokumentene viser arbeidsutvalget til forbundsstyrets uttalelse i januar, der Israels terrorbombing rundt årsskiftet ble fordømt i svært skarpe ordelag. I forbindelse med uttalelsen vedtok også forbundsstyret å støtte Norsk Folkehjelps arbeid i Gaza med 500.000 kroner. Stilles til ansvar I flere europeiske land har folkerettsjurister og andre engasjerte mennesker tatt initiativ til at de ansvarlige for krigsforbrytelsene i Gaza blir stilt til ansvar i en internasjonal domstol. Også den israelske avisen Haaretz har på lederplass krevd en offentlig israelsk gransking av påstandene om krigsforbrytelser. – Overgrepene mot sivilbefolkningen i Gaza må bedømmes som krigsforbrytelser etter folkeretten, slik den kommer til uttrykk i Genevekonvensjonen fra 1949, sier Geir Høin. Høyesterettsadvokaten understreker samtidig at kritikken mot Israels brudd på folkeretten ikke er BRUDD PÅ FOLKERETTEN: Ødeleggelsene i Gaza er store. Fagforbundet har bevilget penger til en utredning om ansvarlige i Israel kan stilles for retten og dømmes for krigsforbrytelser. Kors og Amnesty International, mener Norge bør ta initiativ til en internasjonal gransking av om Israel er ansvarlig for brudd på folkeretten og menneskerettighetene i Gaza. Tekst: PER FLAKSTAD Verst i likestilling Sju kommuner kan få tvangsmulkt. Likestillingsarbeidet får stryk. Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) har i år kontrollert 64 kommuner. En tredel har ikke fått godkjent sin lovpålagte rapportering. Verstingene er de sju kommunene som ikke er godkjent for andre år på rad. Det vil si at kommunenes rapport og tiltak er for dårlig tross tilbud om veileding fra LDO gjennom året. Kommunene som blir meldt til Likestillings- og diskrimineringsnemnda er Ringsaker, Porsgrunn, Austevoll, Lærdal, Surnadal, Bjugn og Flekkefjord. Nokså trist Omkring en tredel av kommunene har fått godkjent sin lovpålagte rapportering. Den siste trede- len har fått godkjent under tvil. LDO viser til at få kommuner arbeider systematisk mot ufrivillig deltid. I Vegårshei kommune arbeider 83 prosent av kvinnene deltid. Skedsmo har den laveste prosenten, der arbeider 40 prosent av kvinnene deltid. – Det er synd at så få jobber systematisk med problemet, for det gir resultater, sier likestillingsombud Beate Gangås. Mål foreldrefravær Ombudet peker også på andre måleinstrumenter for likestilling, som foreldrefravær. – Vi anbefaler kommunene å lage tiltak slik at det blir en jevnere fordeling av foreldrefravær. Vi vet at det teller i forhold til lønn, karriere og pensjon. LDO har også sett på perso- nalpolitikken i forhold til seniorer. I Sandefjord tar de 20 prosent mannlige ansatte 54 prosent av seniortiltakene. – Da er det nokså tydelig at seniortiltakene tilgodeser menns behov, påpeker Gangås. Tekst: TITTI BRUN Fagbladet 2/2009 > 5 Illustrasjon: Vidar Eriksen Illustrasjonsfoto: Scanpix fbaargang2009 fbseksjonHEL