TEMA SKADET På JOBB NY UNDERSØKELSE Fafo jobber i disse dager med en undersøkelse av vold blant ansatte i barnevern og tjenester for utviklingshemmede. Undersøkelsen gjennomføres på oppdrag fra LO. Fagforbundet, FO og LO stat er representert i prosjektgruppa. Undersøkelsen publiseres våren 2009. og ikke de ansattes, behov som skal bestemme retningen og hvordan vi skal jobbe. " Det er ikke nødvendigvis negativt at ansatte slutter. Om noen er uenige i den retningen vi vil gå, er det en ærlig sak om de velger å gjøre noe annet, sier Hinna. Han er ikke bekymret for at kompetansen skal forsvinne: " Vi har som mål at 90 prosent av de ansatte skal være fagfolk med terapeutisk utdanning eller fagbrev. Jo flinkere vi er faglig, jo større grad av selvbestemmelse kan vi få til hos brukeren. Ut på tur I leiligheten på Fantoftåsen har Erlend hentet fram piktogrammet for tur. Da blir det som Erlend vil. Og i stedet for frokost hjemme, blir det matpakke i sekken. Erlends uro gir seg ofte når han får større rom rundt seg. Enten ved at han får gå ut, eller at de ansatte trekker seg tilbake til kjøkkenet så han får stua for seg selv. Dette er også beskrevet som tiltak mot uro i Erlends MHUA-plan. " Så langt det er mulig, lar vi ham selv bestemme hva han vil gjøre og når han vil gjøre det, forteller vernepleieren. Økt selvbestemmelse har ikke bare redusert uro, frustrasjoner og skademeldinger, men også resultert i at Erlend er mer selvhjulpen og ofte selv tar initiativ til aktiviteter. Før var det personalet som bestemte dagsplanen. Nå henter ofte Erlend selv piktogrammene på kjøkkenbenken. Med lua på Skadeloggen for Erlend viste at en stor del av ansattskadene var lugging og kraftige klestak. Enkle forholdsregler, som at de ansatte alltid går med lue eller buf (strømpe som trekkes over håret), gjør at det nå nesten er slutt på luggingen. Svært ofte avverges skader fordi de ansatte er årvåkne for signalatferd i forkant. " Det kan være lyder, bevegelser eller at han klyper seg i armen  små ting som sier at jeg er ikke helt til passª. Da er det vår oppgave å legge til rette slik at han kommer videre uten at det oppstår problemer. " Ofte er dette små justeringer som går av seg selv, men i tillegg har MHUA-planen et sett løsninger vi kan prøve ut, forteller Randi Hestvik. At de med fokus på selvbestemmelse og bruk av MHUA er på rett vei, er hun ikke i tvil om: " Statistikken taler for seg selv. Vi som jobber her har færre skader  og Erlend har fått et bedre liv. Det er det viktigste, avslutter Randi Hestvik. AKTIVITET MOT URO: Sammen med vernepleier Roger Alfredsen (t.v.) og omsorgsarbeider Dennis Beuster (t.h.) legger Erlend ut på tur. 12 > Fagbladet 2/2009 fbaargang2009 fbseksjonHEL