BARE SPØR!    Redigert av INGEBORG VIGERUST RANGUL Illustrasjoner: www.tonelileng.no HANNE MADSEN RÅDGIVER Forsikring > > > Fagbladets ekspertpanel Fagbladet videreformidler spørsmål og svar. Brev som ikke kommer på trykk, blir ikke returnert. Vi har dessverre heller ikke anledning til å svare på henvendelser som vi ikke finner plass til i bladet. Spørsmål om utdanning og andre temaer av allmenn interesse besvares av ansvarlige fagkonsulenter. Hvis du får problemer på arbeidsplassen – ta først kontakt med din lokale tillitsvalgte. Det er derfor hun eller han er der. THRINE SKAGA ADVOKAT Aktuelt lovverk, inkludert Arbeidsmiljøloven og Ferieloven HEDVIG MONTGOMERY PSYKOLOG Spørsmål som angår forhold til deg selv og andre mennesker. 24 > Fagbladet 2/2009 Tilbakebetaling av lønn SPØRSMÅL: Eg lurer på om eg har krav på tilbakebetaling av lønn då eg har hatt lågare lønnstrinn i tre år enn mine arbeidskollegaer med lik ansiennitet. Eg er barnevernspedagog, og frå 2004 til 2007 jobba eg som vikar på tre forskjellige barneheimar under samme arbeidsgivar. Eg har jobba over 100 prosent stilling kvart år. Våren 2007 oppdaga eg at eg har stått på samme lønnstrinn, medan andre fast ansatte og vikarar har klatra på lønnsstigen. Eg vert då satt opp fire lønnstrinn. Eg har snakka med lønningskontoret, dei seier at eg ikkje har krav på tilbakebetaling av lønn sidan eg ikkje har vore fast ansatt, at ein då ikkje klatrar på stigen på samme måten. Eg synest dette høyest rart ut. Dersom eg hadde oppdaga dette før, hadde eg vel fått justert lønnstrinnet før? Dersom eg har krav på tilbakebetaling, kvar i lovverket finn eg i så fall støtte for dette? Helsing Marit SVAR: Som et utgangspunkt er det slik at arbeidsavtalen din, kombinert med tariffavtalen, avgjør hvilken avlønning du skal ha. Du skriver ikke hvorvidt du er ansatt i en kommune, eller om du har en arbeidsgiver tilknyttet en annen sektor. Det kan få betydning for mitt svar. Dersom du er tilknyttet en privat arbeidsgiver, så må du undersøke din tariffavtale – om slik er inngått på din arbeidsplass. Dersom verken tariffavtalen eller din individuelle arbeidsavtale gir deg krav på lønnsregulering slik dine kollegaer har fått, så har du som et utgangspunkt intet krav overfor din arbeidsgiver. Dette kan stille seg annerledes dersom årsaken til lønnsforskjellen er å finne i diskriminerende grunner; slik som medlemskap i arbeidstakerorganisasjon, seksuell orientering, religiøs overbevisning, m.m. Dersom du er ansatt hos en Fagforbundet arbeider for å endre denne bestemmelsen. Da staten overtok ansvaret for barnevernet fra fylkes- kommunene, oppsto det tvist om bruken av 1:3-bestemmelsen. Staten hadde ingen slik bestemmelse i sin hovedtariffavtale. Partene kom nesten til enighet om en særavtale som ville løst problemet. Imidlertid undertegnet ikke staten avtalen, som igjen førte til at LO Stat tok ut stevning på vegne av LO- forbundene i statlig sektor. Nå avventer vi innkalling fra Arbeidsretten. Saken kommer sannsynligvis opp i løpet av våren. Arvid Tønnesen, forhandlingsenheten, Fagforbundet Pensjonen min SPØRSMÅL: Jeg jobber som hjelpepleier i en bolig i Sarpsborg kommune. Der er jeg ansatt i 100 prosent stilling, men jeg har kun lønn etter 72,43 prosent stilling fordi de fleste vaktene mine er passive nattevakter. Det vil si at jeg er på jobben i 11 timer, men får kun betalt for 7 timer. Hvordan regner jeg ut min pensjon? Er det etter stillingsstørrelse eller lønnsprosent? Lurer også på om dere jobber for å forandre på regelverket slik at vi som jobber passive netter, har mulighet til å få lønn etter antall timer vi er på jobb? Dette er et problem som jeg ikke har sett dere skrive noe om i Fagbladet. Hilsen medlem SVAR: Når en er ansatt i 100 prosent stilling (full arbeidstid), men med redusert lønn (i ditt tilfelle lønn etter 72,43 prosent stilling) beregnes pensjonen din på følgende måte: Pensjonsgivende inntekt x 0,66 x 0,7243 x antall år i pensjonskassen (maks 30 år). Pensjonsgivende inntekt er den delen av lønnen du betaler to prosent av til pensjonskassen. Passiv tid eller vakt på vaktrom kompenseres i kommunesektoren med 1:3, mens arbeidstid registreres i forholdet 1:1. Bestemmelsen benyttes i flere tariffområder. fbaargang2009 fbseksjonHEL