AKTUELT Flere sjukepleiere Fagforbundet har i dag dobbelt så mange medlemmer blant sjukepleierne som for to år siden. Sissel M. Skoghaug er nå frikjøpt for å arbeide med nettverket for denne yrkesgruppa. Sissel M. Skoghaug er frikjøpt av Fagforbundets arbeidsutvalg for å videreutvikle nettverksarbeidet for sjukepleierne i Fagforbundet. – Jeg skal i første rekke konsentrere meg om et prosjekt vi har kalt Fra yrke og yrkesidentitet til arbeidsplass, sektor og samhandling, forteller Skoghaug. Fagforbundet oppretta i slutten av 2006 et eget nettverk for sjukepleierne, og alle fylker har egne nettverkskontakter for denne yrkesgruppa. Skoghaug har vært ansvarlig for nettverket fra starten. Hun leder også plogspissarbeidet for sjukepleiergruppa. Sissel M. Skoghaug er glad for at dette prosjektet blir prioritert av forbundsledelsen. – Jeg tror denne satsinga er noe mange sjukepleiere har venta på, både medlemmer, og ikke minst uorganiserte. Antall sjukepleiere i Fagfor- bundet er doblet siden nettverket ble opprettet for litt over to år siden. – Det er viktig for hele forbundet å øke antall sjukepleiere, sier Skoghaug. – Hvis vi skal få gjennomslag for Fagforbundets syn både i sjukehussektoren og i kommunehelsetjenesten, er det viktig at vi har synlige sjukepleiere. Og når sjukepleiere og hjelpepleiere er sammen i ett forbund, får vi stor troverdighet og gjennomslagskraft overfor myndighetene, mener hun. Tekst og foto: KARIN E. SVENDSEN FRIKJØPT: Sissel M. Skoghaug er engasjert for å gi sjukepleierne i Fagforbundet et enda bedre tilbud. ETT BIDRAG: – Vi må bruke mange kanaler for å skape blest om helsearbeiderfaget. Direktoratets kampanje er en av flere tiltak for å øke rekrutteringa, sier prosjektleder Tonje Thorbjørnsen. Ungdommelig kampanje Helsedirektoratet har startet en kampanje for å øke rekrutteringen til helsearbeiderfaget blant ungdom. Rapperne Erik og Kriss åpnet Helsedirektoratets rekrutteringskampanje på Apalløkka skole i Oslo. Også helseministeren oppfordret ungdomskoleelevene til å velge helse- og sosialfag. – I helsesektoren får du en trygg og god jobb, og det kan du ikke føle deg sikker på i for eksempel finansnæringen som var så populær for noen år siden, sa helseminister Bjarne Håkon Hanssen. Bærebjelke Helseministeren hadde en lettfattelig demografisk forklaring på det økende behovet for helsefagarbeidere, som han betegnet som en bærebjelke innen helsesektoren. – Etter krigen var det mye fest og moro, og det ble mange barn av det. Etterkrigstidas nyfødte er nå snart pensjonister, og mange av dem vil få behov for hjelp og pleie, sa han. På den annen side dalte ifølge Hanssen festfaktoren og barne- produksjonen etter noen år. Derfor har det allerede oppstått en ubalanse mellom de som trenger hjelp og de som yter hjelp. Ubalanse Det er en stor utfordring å skape balanse mellom behov for hjelp og utdannet helsepersonell. For å oppnå en slik balanse, trengs minimum 4500 nye helsefagarbeidere årlig, og enkelte prognoser tyder på at vi kommer til å mangle 50.000 fagarbeidere innen 2030. Tonje Thorbjørnsen er prosjektleder i Helsedirektoratet og har orientert styret i Fagforbundets Seksjon helse og sosial om rekrutteringskampanjen. – Målsettinga med kampanjen er at flest mulig 10.-klassinger velger helse- og sosialfag, og at flest mulig går videre og velger helsefagarbeider på Vg2. For å få det til samarbeider vi med blant annet Aksjon helsefagarbeider, sa Thorbjørnsen. For mer informasjon om faget og kampanjen kan du gå inn på www.helseogsosialfag.no Tekst og foto: KARIN E. SVENDSEN Fagbladet 2/2009 > 29 fbaargang2009 fbseksjonHEL