RUTINERT PÅ UTSTYRET: Gudvin Olsen er vant til hjemmetjenestens hjelpemidler og vet at Berit Tunstad (t.h.) og Åshild Mikalsen kan håndtere seilduken. Hjemmebaserte tjenester i Sortland • De hjemmebaserte tjenestene i Sortland kommune har 103 ansatte fordelt på 70 årsverk. Hjemmesjukepleien og hjemmehjelpen har felles base og ledelse, og de server til sammen mellom 500 og 700 brukere. Tjenestene er delt inn i fem grupper med mellom 12 og 18 ansatte, inkludert en arbeidende gruppeleder. Hver gruppe har ansvar for en del av sentrum i tillegg til hver sin fjordarm. • Alle fem gruppene har to ryggombud hver. • I Kvalitetsgruppa sitter to representanter fra hver gruppe i tillegg til grup- peleder og verneombud. fbaargang2009 fbseksjonHEL