www.aldringoghelse.no KURS Nettbasert fagskoleutdanning Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse tilbyr nettbasert fagskoleutdanning i demensomsorg og alderspsykiatri for helsefagarbeidere /omsorgsarbeidere /hjelpepleiere lesninger og fellessamlinger. Praksis på egen arbeidsplass Søknadsfrist 1. mai 2009 Studiestart 24. august 2009 Søknadsskjema og informasjon: www.aldringoghelse.no Ytterligere opplysninger på telefon 33 34 19 50 Velg din seksjon og skriv inn søkeord Hjelpepleier kvalitetsarkiv Fagbladet skriver om kvalitet i offentlig sektor i hvert eneste nummer. Du finner hundrevis av artikler i et arkiv på nettsida vår: fagbladet.no Velg din seksjon og søk på et tema eller en yrkesgruppe. Fagbladets      Fagbladet 2/2009 > 41 fbaargang2009 fbseksjonHEL