> • 170 000 nordmenn mottar helse- og omsorgstjenester i sitt eget hjem. • Tjenestene omfatter hjemmesykepleie, hjemmehjelp og annen praktisk bistand. • Eldre kvinner mottar oftere hjemmetjenester enn eldre menn. En del av forklaringen på dette er at mange menn har en yngre ektefelle som kan gi omsorg når helsa svikter. • Bare én av hundre som mottar hjemmetjenester, har ikke-vestlig bakgrunn. • Stadig flere yngre mennesker mottar hjemmetjenester, en av tre er under 67 år. • Behovet for hjemmetjenester antas å øke kraftig fram mot 2050. Kilde: SSB 48 > Fagbladet 2/2009 Morgen og kveld får Bjørg Jahr hjelp med øyedråpene hjemme på kjøkkenet på Knappstad. – Du bør like å kjøre bil hvis du skal jobbe i hjemmetjenesten, sier Brita. Avstandene i Hobøl er store, og store deler av arbeidsdagen tilbringer hun bak rattet. FOTOREPORTASJEN Foto: ANITA ARNTZEN Tekst: SIDSEL HJELME fbaargang2009 fbseksjonHEL