KRYSSORD    «Praksis bør alltid bygge på god teori.» LEONARDO DA VINCI Ærlig Slektledd Moderne Arv Mannskap Hermod © 192 12-2008 Løsen Dyrelåt Ork Orginal Sår Spania Rekke Helbred Engstelse Ensom Utsuge Skikk Fartøy År Side Lovlydig Utslette Synke Lever To konso. Enkelte Bekymring Ikke Løvtre Bevegelse Løsøre Kneipe Hovdyr Polit.parti Norsk by Kjøretøy Fengsel Omkomme Rydde Land Hast Gram Kjennskap Kamme Mesterskap Nabolag Avta T all fork. Dyr Pike navn Forval. gren Kosmos Anti Forskrekke Dobbelt Musikkverk Ta Røske Mesterskap Naut Tel Eie Regn Blek T ekke Spådom Hyl Beist Drikk Oksygen Beite Musikkverk Gjøre klar Hvile Trist VINNERE av kryssord nr. 7 K L S D S A T I R I S K L Y N N Y P O T E T E R R Å L I K T U A K S E L T E A N T A F O T E R S E N Ø L A R E N A J U R D A B A R N E Å R L T J O R S T E V R E I N L A V S U N I S E V R I S E B E V A R E M A R K A A S R E I D A R S E L V E N K N E G G S S K Å L L E L I N G I K K E A L I B I R V B E V I S I B S E N G E R I K R I S K R E M M S I O S O N E N E V R E D E E S E L E D B > Vi har trukket tre vinnere som hver får 10 flaxlodd: Einar Kjelsaas 0758 Oslo Svanhild Nilsen 3055 Krokstadelva Ådne og Sivert Sulebakk 5918 Frekhaug Løsningen på kryssord nr. 2 må være hos oss innen 20. mars! Merk konvolutten med «kryssord nr. 2» og send den til: Fagbladet, Postboks 7003 St. Olavs plass, 0130 Oslo OBS! Legg bare kryssordet i konvolutten, bare de som blir trukket ut åpnes! NAVN ADRESSE POSTNR./STED NÅR MOTTOK DU BLADET 66 > Fagbladet 2/2009 fbaargang2009 fbseksjonHEL