T INNHOLD > Foto: Tor Erik H. Mathiesen 8    TEMA: Skadeslutt 14    Tjenestepensjon: Best for hvem? 16    Kvinneyrker skal med 18    Sykehusreformen på LO-kongressen 20    PORTRETTET: Folkets hjelper 23    Trenger aktive pensjonister 43    Tøffe tider for norske tamiler 44    FOTOREPORTASJEN: Langs livets landevei 50    Fotspor i sanden 56    Lær om fagrørslas historie FASTE SPALTER 4 Nytt 7    Jans hjørne 24    Bare spør 27 Aktuelt 38 Seksjonslederen 53 Debatt 58 Oss 62 Kryssord 63    Tegneserie og Petit 66    JOBBLIV: Med over alt Imponerende kvalitet Demoteket ved Bergen Offentlige Bibliotek er en egen seksjon i biblioteket hvor brukerne gir fra seg egenproduserte verk. Her blir ingen refusert så lenge ytringene er lovlige. Kvaliteten på verkene er høy, de er tilgjengelig for alle lånekunder og kan tas med hjem. 32 > 27–42    KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST Dagens høydepunkt Logrende Lissie påser at matfar får tredd støttestrømpa forskriftsmessig på. I fotoreportasjen har vi ligget på hjul med hjemmetjenesten i Hobøl kommune. 44 > 2 > Fagbladet 2/2009 Medlemsblad for Fagforbundet POSTADRESSE KONSTITUERT ANSVARLIG REDAKTØR Åslaug Rygg aaslaug.rygg@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 72 JOURNALISTER Titti Brun titti.brun@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 29 Per Flakstad per.flakstad@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 28 Sidsel Hjelme sidsel.hjelme@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 48 Ingeborg Vigerust Rangul ingeborg.rangul@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 33 Monica Schanche monica.schanche@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 31 Karin E. Svendsen karin.svendsen@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 32 TYPOGRAFER Vidar Eriksen vidar.eriksen@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 69 Knut Erik Hermansen knut.hermansen@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 70 I permisjon: Kristin Salicath Halvorsen An C. Lindstrøm Vegard Velle Postboks 7003, St. Olavs plass 0130 Oslo Telefon 23 06 40 00 ISSN 0809-926X 241 393 Trykksak I R K L J Foto: Anita Arntzen M M Ø E E fbaargang2009 fbseksjonKIR