Tidligere brukte han atferden for å få viljen sin. Nå er kommunikasjonen og samspillet med personalet bedre, og Erlends ønsker blir imøtekommet. At han blir respektert for sine valg, har postiive ringvirkninger.ª    Vernepleier RANDI HESTVIK. TILDEKKET: Når han er våken, har Erlend (til h.) alltid to ansatte sammen med seg. Her Kristian James Macauly og Randi Hestvik. Lue eller buf reduserer antall skader på ansatte. kommunens bofellesskap for utviklingshemmede. Fantoftåsen er ett av disse. " Alle var enige om at vi måtte gjøre noe. Ansatte i bofellesskapene sto for hele 70 prosent av alle skademeldinger i Bergen kommune, sier Ørjan Hinna, enhetsleder for Kompetanseenhet Sør og ansvarlig for sju av de åtte bofellesskapene. 1000 slag Også i bofellesskapet på Fantoftåsen smeller det altfor ofte i 2006. Dette året forårsaker Erlend alene 360 skademeldinger. Men aller mest lar han det gå ut over seg selv. Med flat hånd slår den velvoksne mannen seg selv med full kraft mot tinningene. Eller han hopper og lander med stive knær på hardt underlag. At det gjør vondt, er det ingen som er i tvil om. Likevel skjer det. Igjen og igjen. Bare i løpet av januar måned i 2007 rapporterer de ansatte rundt Erlend om 1129 tilfeller av selvskading. Atferden får konsekvenser. Det er klare regler for hvor i leiligheten Erlend kan oppholde seg til enhver tid. Vil han ikke spise frokost, blir det ingen tur. Er han urolig, blir det ingen svømming på torsdag. Tilværelsen er rammet inn av regler og tilhørende konsekvenser for å bryte dem. Men konsekvensene har ingen effekt på Erlends atferd. Han fortsetter å lugge og ta klestak på de ansatte, og tallet på selvskadinger holder seg skyhøyt. Mange av de ansatte føler seg maktesløse og trekker seg unna. Høsten 2007 sier fire av de fem i teamet rundt Erlend opp stillingene sine. Ny tillit Vernepleierne Randi Hestvik og Erik Nilsen begynner begge i ny jobb på Fantoftåsen denne høsten. " Tidligere hadde jeg jobbet med fysisk funksjonshemmede, og der var det helt innlysende at brukeren skulle bestemme hverdagen. Det var naturlig å ta dette med inn i min nye jobb, sier Erik som i dag er nestleder på Fantoftåsen bofellesskap. Eriks grunnholdning er den samme som hos de andre i det nye teamet: Erlends kompliserte trippeldiagnose blir underordnet. Nå er det mennesket som står i fokus. " Vi ønsket å bli kjent med personen Erlend. Vi ville bort fra den atferdsterapeutiske tilnærmingen og gi ham større spillerom, sier Randi Hestvik. Hun fortsetter: " Dette hadde en tydelig innvirkning på hele Erlends 10 > Fagbladet 2/2009 fbaargang2009 fbseksjonKIR