Tjenestepensjon: Best for hvem? Fagforbundet ruster seg til kamp for den offentlige tjenestepensjonen. Det er ikke lett å vite hva som er best – og hvem man skal ta mest hensyn til. FORHANDLER: Jan Davidsen vil ikke ofre tjenestepensjon. Tekst: TITTI BRUN    Illustrasjon: VIDAR ERIKSEN Det er et stort ansvar når forhandlingene om 310.000 medlemmers velferd i alderdommen starter i midten av mars. – Vi kan ikke godta en løsning der bortimot halvparten av våre medlemmer kommer dårligere ut. Det betyr at gjerdet ikke må være for høyt for de som ikke orker å jobbe lenger enn til 62 år. Og at de som har slitt mange år i tunge omsorgsyrker må få en samlet pensjon som det går an å leve av, sier forbundsleder Jan Davidsen. Uravstemning Årets mellomoppgjør kan bli uvanlig spennende, og kan i verste fall føre til storstreik. Forslaget som forhandles fram i løpet av april skal til uravstem- ning. Svarer medlemmene nei, kan det bli storstreik. – Den nye offentlige tjenestepensjonen skal være tilpasset den nye folketrygden og gi uttelling for dem som kan jobbe lenger, men vi må også sikre fordelingsprofilen. Før var folketrygden en inntektssikring for alle, nå gir den meget god uttelling for de som kan stå lenger i jobb. Fagforbundet må også sikre dem som av ulike årsaker ikke kan jobbe mer og lenger, sier Davidsen. Han går inn i forhandlingene med det mål å få en tjenestepensjon som han kan og vil anbefale sine medlemmer å godta. Likevel kan streiken bli en realitet dersom Fagforbundets leder ikke får en god nok erstatning for den gamle Den nye AFP-ordningen Det er vedtatt at AFP-ordningen legges om etter mønster i privat sektor. I privat sektor er AFP-tillegget satt til 19.200 kroner årlig. AFP skal heretter være et livsvarig påslag på alderspensjonen for å sikre at flere arbeidstakere skal kunne gå av ved 62 år selv om de ikke har jobbet lenge nok til å få garantipensjonen/minstepensjon. Særaldersgrenser Omkring 30 prosent av offentlig ansatte har særaldersgrenser, dvs. rett til å gå av med full pensjon (66 prosent av lønna) tidligere enn andre. Det gjelder blant annet renholdere, hjelpepleiere og brann- folk. Disse avtalene skal det forhandles om når modellen for pensjonen er klar etter tariffoppgjøret. 14 > Fagbladet 2/2009 fbaargang2009 fbseksjonKIR