AKTUELT Reduserte støy og sykefraværet Både barn og voksne har fått et bedre arbeidsmiljø etter at støy i barnehagene ble redusert. Nå har Nes kommune i Akershus fått KLPs arbeidsmiljøpris for tiltakene. – Bakgrunnen for hele prosjektet var at Arbeidstilsynet kom på uventet besøk i en av kommunenes seks kommunale barnehager i oktober 2005. Med loven i hånd begynte ballen å rulle, forteller Erik Bjørnstad, prosjektleder bak «Reduser støyen i barnehagen!» i Nes kommune i Akershus. Målet for prosjektet har vært å redusere støyen i barnehagene og gjøre arbeidsdagen mindre stressende og totalt sett bidra til en bedre hverdag for de ansatte. Hver enkelt barnehage har iverksatt tiltak ut fra egne behov. Knotter på plass Bjørnstad forteller at de var uvitende om at ikke bare industribedrifter, men også barnehager kom inn under forskriften «Vern HYSJ: Nes kommune har satt i gang et omfattende prosjekt for å redusere støyen i barnehagene. For dette har de fått KLPs arbeidsmiljøpris 2008. bieffekt i at sykefraværet har gått ned. Om dette har med støyreduksjonen eller et større fokus på HMS er vanskelig å måle. – Vi har fått en prosess med bevisstgjøring av de ansatte for å endre allerede godt innarbeidede rutiner i arbeidshverdagen, sier han videre. SFO sin tur – Alle de ansatte i barnehagene er kollektivt innmeldt i bedriftshelsetjenesten, og til høsten går vi i gang med liknende tiltak i SFO. Hele tiden har både rådmann og skolesjefen vært involvert i prosjektet, forteller Bjørnstad. Samme type målinger på samme tidspunkt to år senere viser at støyen er redusert, og prosjektet har dermed nådd sitt hovedmål. Det er utarbeidet en oversiktlig tiltaksbank hvor andre kan få tips og plukke ut tiltak som passer for dem. Denne fås ved å kontakte Nes kommune. Tekst: INGEBORG VIGERUST RANGUL mot støy på arbeidsplassen». Støymåling ble utført, og organi- satoriske og bygningsmessige endringer ble gjort. – Vi har gjort ulike tiltak i av- og påkledningssituasjoner, fått knotter under bord og stoler, tepper under støysoner og flyttet på inventaret for å gjøre noe med gjenklangen, forteller han. I tillegg har de satt opp skillevegger i store rom, fått på plass støydemping i tak og vegger, gummilister under dører og lettvegger mellom kjøkken og bespisningsrom. Bjørnstad sier de har økt bevisstheten om utforming av barnehager i forhold til støydempende tiltak. Dessuten har dette fått en positiv Landskonferanse i seksjonene i oktober Styrene i Fagforbundets fire seksjoner hadde nylig et fellesmøte blant annet for å planlegge høstens landskonferanser. De fire seksjonene arrangerer hver sin landskonferanse med 100 delegater på Gardermoen fra 6. til 8. oktober. Første dagen vil alle 400 delegatene være samlet. Det meste av denne dagen blir trolig forberedelse til forbundets landsmøte i november. Jan Rudy Kristensen fra organisasjonsenheten orienterte styremedlemmene i de fire seksjonene om fordeling av delegater, oppnevning av valgkomiteer og frister. 10. juni er satt som frist for innsending av forslag til Landskonferansen 2009. Dette er også fristen for innsending av navn på delegater og varadelegater til landskonferansene. Mette Henriksen Aas, leder i Seksjon kirke, kultur og oppvekst (SKKO), orienterte også om NOU 2008: 18 Fagopplæring for framtida, Karlsen-utvalgets arbeid og Fagforbundets arbeid i forhold til utredningen. – Dette har vært en viktig sak for oss, og Fagforbundet har vært aktiv i forhold til denne utredningen, sa Henriksen Aas. Hun opplyste at forbundet stort sett støtter forslagene fra Karlsen-utvalget. – Men utvalget har dessverre vendt tommelen ned for forslaget STØTTE: – Fagforbundet har gjort en god jobb i forhold til NOUen om fagopplæring, sier Mette Aas Henriksen. om å lovfeste retten til læreplass. Dette er et vedtak i LO-kongressen, og det er både vi i Fagforbundet og de andre LO-forbundene fremdeles forplikta til å jobbe for, sa SKKOlederen. Valgkomité Styret i SKKO har oppnevnt en valgkomité som skal foreslå kandidater til nytt seksjonsstyre for høstens landskonferanse i seksjonen. Siw Østerdal fra Nordland skal lede komiteen, mens Jan Dene fra Buskerud er nestleder. Andre medlemmer er Berit Berntsen fra Hordaland, Steinar Hovland fra Oppland og Jorunn Silseth fra Møre og Romsdal Tekst og foto: KARIN E. SVENDSEN Fagbladet 2/2009 > 29 Illustrasjonsfoto: colourbox.com fbaargang2009 fbseksjonKIR