OPPNÅDD DRØMMEN: – Uten tett oppfølging hadde jeg ikke blitt frisørlærling, mener Maiken Sæbø. Prosjekt 16–23 • Re kommune i Vestfold har 8400 innbyggere. 54 prosent er under 39 år. Siden 2005 har Re kommune jobbet aktivt med fattigdomsproblematikken fordi andelen av barnefattigdom er blant fylkets høyeste. Det førte til Prosjekt 16-23 med oppstart våren 2007. • Målgruppa er unge mellom 16 og 23 år som er i risikosonen for å utvikle et fattigdomsproblem som voksne. • Prosjektet har en leder og en mestringsentreprenør, begge på halv tid. • Mestringsentreprenøren følger opp den enkelte unge én-til-én. Sterkt fokus på å gi ungdommen en kompetanse ved å lage gode og tette oppfølgingsplaner. • 60 ansatte i kommunens helse- og sosialtjeneste, barnevern, lærere og politi er kurset. • 15–20 ungdommer er med i prosjektet siden februar 2007. • Prosjektet har ført til nye ubyråkratiske samarbeidsarenaer, og har styrket samarbeidet for å gripe fatt i unge som er i risikosonen for å utvikle et fattigdomsproblem som voksne. Og for å forsøke å hindre reproduksjon av fattigdom. Antallet fattige barn og unge ble kartlagt, og ansatte lærte om fattigdom. Våren 2007 startet Prosjekt 16–23 for å gi unge i risikosonen tett oppfølging. Metoden er å heve kunnskapene hos fagetatene, bedre samarbeidet og sikre gode overganger mellom ungdoms- og videregående skole. Målet er at de unge får en kompetanse eller en ferdighet, nok til å kunne tjene penger og klare seg selv. Skreddersydd Omkring 20 unge er blitt fulgt opp. Noen har fått hjelp til å komme inn på riktig kurs, andre har fått lagt et løp der de får hjelp til å få en praksisplass i arbeidslivet. – En av guttene våre gjorde det godt som sveiserlærling, men droppet plutselig ut og begynte som sjåfør. Da fulgte vi opp gjennom kontakt med arbeidsgiver for å skaffe ham en lære- mellom barnevern og sosialetat. kontrakt innen transport. Nå har han B-sertifikat. I samarbeid med bedriften, Opplæringskontoret for Transport og logistikk og Re kommune skal han til høsten på kurs for å få sertifikatene C1, C1E og CE. Dette vil gi en fullverdig kompetanse. – Det er viktig å lytte til hva de faktisk ønsker. Og det er viktig med én-til-én-oppfølging for å lykkes. Nå er det Maiken som nikker. – Jeg kjenner til et par som kunne trengt tett oppfølging og et vennlig spark for å komme videre. Frivillig De unge henvises fra barnevern, OT (oppsøkende tjeneste), skole, helse- og sosialvesen. De unge har forskjellig bakgrunn – alt fra unge som ikke får nok oppfølging hjemme, snille og stille jenter til unge med læringsproblemer, atferdsavvik eller rusproblemer. – Og jo tidligere vi kommer i kontakt med hverandre, jo bedre, mener Trulsen. All deltakelse er frivillig. Derfor er det viktig at mestringsentreprenøren er personlig egnet til kontakten med ungdommene. – Det er fint å kunne spørre Øystein om alt mulig, til og med om strømavlesing. Det er så mye jeg ikke visste da jeg flyttet hjemmefra. Nå er jeg blitt mye tryggere og tørr mer. MESTRE LIVET: Øystein Trulsen hjelper unge i Re kommune på rett spor til å stå på egne bein. Fagbladet 2/2009 > 31 fbaargang2009 fbseksjonKIR