Det er mange unge som ikke vet hvor eller hvordan de skal offentliggjøre verkene sine for resten av verden. Bergen Offentlige Bibliotek har funnet løsningen i demoteket. Tekst: INGEBORG VIGERUST RANGUL Foto: TOR ERIK H. MATHIESEN Demoteket er en egen seksjon i biblioteket hvor brukerne kan gi fra seg sine egenproduserte verker. – Vi har et spennende undergrunnsmiljø i Bergen, og her er det mulig å vise dette fram. Vi har eksempler i alle sjangre, men vi vil ha flere titler, sier avdelingsleder Karen Marie Loge ved Bergen Offentlige Bibliotek. I de svarte hyllene som rommer demoteket, fins 37 forskjellige titler innen forskjellige media. En billedbok ser nesten profesjonell ut, bortsett fra at papiret er klippet for hånd og bindingen er selvlaget. I hyllen ligger det også en ferdig oppgave i grafisk design om kunstneren Frida Kahlo ved siden av hjemmelaget musikk, dikt og film. En fanzine med tittel «Ikke til utlån» vekker også oppsikt, siden den står plassert rett over skiltet som sier akkurat det motsatte. I demotekhyllen er ikke titlene samlet etter sjanger, og dermed lokkes publikum til også å kikke på andre. – Vi vil at de som kommer hit skal kikke på alt og ikke gå direkte til det de interesserer seg for. På den måten finner de kanskje noe nytt, sier Loge. Kontrakt må til På baksiden av demoteket kan interesserte sette på seg øretelefonene og starte filmen «De Fargerike» som to 19-årige gutter står bak. > DEMOTEKET Demotek er en egen seksjon i et bibliotek hvor ungdom mellom 14 og 30+ kan gi fra seg sine egenproduserte verker; «demoer» musikk, kortfilm, noveller, dikt, fanzine eller annet til biblioteket. Det selvlagede materialet lånes ut gratis på lik linje med annet materiale. Biblioteket katalogiserer verket, og interesserte kan søke opp titlene i katalogen. Den som leverer fra seg materiale til biblioteket, underskriver en kontrakt som viser at de selv er ansvarlige for innholdet. Alle som leverer titler til demoteket, 32 > Fagbladet 2/2009 fbaargang2009 fbseksjonKIR