NOE FOR ALLE: Demoteket i Bergen Offentlige Bibliotek huser mange spennende verk. Trond Blom fra musikkavdelingen viser fram en oppgave i grafisk design om kunstneren Frida Kahlo, mens avdelingsleder på Galleri, Karen Marie Loge, strekker seg etter en barnebok. må signere en kontrakt, der Bergen Offentlige Bibliotek får rett til å låne ut verket til bibliotekbrukere. – Kontrakt må til, dette handler om åndsverk. Gjennom kontrakten gis biblioteket rett til å låne ut verket etter gjeldende regler for utlån, mens opphavspersonen garanterer at verket ikke er i konflikt med loven om opphavsrett, sier Loge. – De som leverer titler til demoteket, må levere stoffet sitt personlig og vise legitimasjon. Det skal være seriøst. Vi betaler symbolske 50 kroner for det som kommer inn. Vi har ennå ikke sagt nei til noen. Loge forteller at de har fått forespørsler fra andre kanter av landet. Men alle må til Bergen for å skrive kontrakt og vise legitimasjon. – Vi har satt nedre aldersgrense til 14 år. Det er alderen hvor en kan få eget lånekort her på biblioteket uten foreldrenes samtykke. Øvre aldersgrense er 30+, sier Loge. Råd til andre Karen Marie Loge hørte om demotek for første gang for omtrent to år siden da svenske bibliotekansatte snakket om det på et seminar. FOR FILMINTERESSERTE: Den som liker film, kan se «De fargerike» på demoteket i Bergen. Filmen er laget av to gutter på 19 år. – Jeg ble umiddelbart fenget og ville gå videre med dette. Sverige har i dag rundt 80 bibliotek med eget demotek. Det er egentlig bare å starte, mener Loge. Men det kan være en fordel å sjekke ut hvilken kreativ underskog som fins i nærmiljøet. – I Bergen vrimler det av klubber og miljøer for musikk, litteratur, foto, kunst og film. Men jeg ville tro at de aller fleste bibliotek i Norge har et kreativt miljø rundt seg som kunne bidra til et demotek. Da de satte i gang, fikk de en del drahjelp fra ulike medier, men det er jungeltelegrafen som virker best. – Når vi har vært ute og snakket om demoteket, har titler kommet inn et par dager senere. Musikkavdelingen har sine kontakter, og vi i tegneserieavdelingen har våre. Vi har satt opp plakater rundt omkring i byen og her på biblioteket. – Vi har brukt erfaringene fra Sverige og lånt mye fra dem, blant annet logoen. Det var på den måten vi    > Fagbladet 2/2009 > 33 fbaargang2009 fbseksjonKIR