lenge ytringene holder seg innenfor lovens rammer. Men det betyr ikke at kvaliteten er lav. – Materialet vi har mottatt hittil, holder imponerende NESTEN PERFEKT: En billedbok for barn ser nesten profesjonell ut. Men papiret er klippet for hånd og bindingen er selvlaget. kunne få dette til på bare tre måneder. I Sverige har de satt av penger til demotekprosjekt. Her i huset var det opp til den enkelte bibliotekar å få dette til ved siden av jobben. Og det fikk vi til ved hjelp av interesserte medarbeidere, sier Loge. Bergen Offentlige Bibliotek jobber nå med å få i gang et samarbeid med Ungdomshuset 1880. De har en egen tegneserieavdeling, og stoff derfra kan komme på plass i demoteket når tegneserieavdelingen kommer opp og går. – Da kan de unge tegnerne vise fram det de lager for et større publikum. Har de en bestemor i NordNorge, kan hun søke i databasen og se hva barnebarnet har levert inn, sier Loge. Møteplass – Bibliotekets snekker har laget demoteket, og vi har satt hjul under slik at vi kan flytte det rundt til ulike avdelinger. Målet er å flytte det ut til ulike filialer også, forteller Trond Blom fra musikkavdelingen. Demoteket har stått i kjelleren hvor det er avisrom og mange møtes, men det fungerte ikke. Der ble det et irritasjonsmoment som sto i veien. Akkurat nå står det i tegneserieavdelingen i nærheten av musikkavdelingen. – Her er det stadig noen som hører på musikk og ser på film. Vi ser for oss demoteket som en møteplass. Her kan de som lager film, men mangler musikk, finne noen å samarbeide med, fortsetter Blom. Høy kvalitet Mange unge sender inn verker til for eksempel forlag og musikkselskap, og de fleste av disse får cd-en eller manuset i retur med et vennlig avslag og lykke til videre. Ved Bergen Offentlige Bibliotek blir man ikke refusert så kvalitet. De som kommer med stoff hit, mener selv at det er av god nok kvalitet til å legges ut, sier Blom. Stoffet som leveres inn, legges i bibliotekets database og kan søkes opp av alle. Folk kan også låne det med seg hjem. Siden demoteket startet opp, har de hatt 119 utlån ved utgangen av 2008. – Selv om alle i dag kan legge ut hele livet sitt på nettet, ser det ut til at det er spesielt gjevt å bli tilgjengelig på biblioteket. En datafil er abstrakt. En cd, bok eller en tegneserie er håndgripelig. Alt tyder på at den fysiske tingen fortsatt er viktig, sier Blom. TIL HJEMLÅN: Fanzinen «Ikke til hjemlån» kan faktisk lånes med hjem og leses. Andre demotek Fylkesbiblioteket i Akershus hvor demoteket presenterer band fra Akershus. Hensikten er å presentere en del av det store antall artister og band fra Akershus, og etter hvert skal demoteket bli en samling med musikk fra fylket. Alle typer band kan sende inn demoer, og låtene skal være egenkomponerte. Demoteket i Akershus er et samarbeid mellom Akershus musikkråd og Fylkesbiblioteket i Akershus. Askim bibliotek har planlagt en tur til Bergen for å se på deres demotek. De er i planleggingsfasen ennå, men er interessert i å etablere et demotek for å eksponere unge mennesker i kommunen som har et talent eller et ønske om å vise fram noe de har gjort. Regional bibliotekplan for Nord-Gudbrandsdal 2008–2012 har etablering av demotek på dagsorden. 34 > Fagbladet 2/2009 fbaargang2009 fbseksjonKIR