KURS FAGSKOLEUTDANNING Nettkurs kombinert med samlinger starter i mai 2009: Autismeomsorg Bergen Eldreomsorg Trondheim Kreftomsorg og lindrende pleie Oslo, Bergen, Molde, Trondheim, Bodø, Tromsø Rehabilitering Lillestrøm, ålesund, Steinkjer, Mo i Rana Spesialpedagogikk Lillestrøm, Molde, Trondheim, Bodø, Tromsø Veiledning Oslo Fagskoleutdanningene er godkjent: i NOKUT i Statens Lånekasse for lån og stipend. Ta kontakt på tlf. 73572800. www.aftensskolen.no AFTENSKOLEN Region 1 Nyttig kompetanse for jobb i barnehage Kombiner jobb og utdanning  og start når du vil Endelig bibliotekmelding Ut av kirken Tre millioner personer vil få et valgkort i forbindelse med høstens kirkevalg. Valgkortet vil være utstyrt med en rute der de kan krysse av dersom de ønsker å bli strøket som medlem i statskirken. Kirkeminister Trond Giske tror flere titusener vil melde seg ut til høsten. Human-Etisk Forbund (HEF) mener at langt flere vil melde seg ut enn det Giske anslår. De tror nærmere 100.000 mennesker vil benytte seg av anledningen til å stryke seg fra medlemsregisteret. Kirkerådets direktør Jens-Petter Johnsen sier til NTB at de er forberedt på masseutmeldelser.    IVR Sjumilssteget Barn og unges oppvekstvilkår i Troms skal på den politiske dagsorden gjennom Sjumilssteget. Sjumilssteget er en sjekkliste som beskriver sju steg for å gi et bedre tilbud til barn og unge i fylket. FNs barnekonvensjon fyller 20 år dette året. Fylkesmannen i Troms ønsker å bruke anledningen til å sette fokus på de yngste innbyggerne i fylket, og inviterer kommunene til et felles løft, der de blant annet analyserer eget arbeid for barn og unge. Analysen vil danne grunnlag for en fylkeskonferanse på dagen for FNs barnefonds 20-årsjubileum den 20. november i år.    IVR Endelig kommer den etterlengtede bibliotekmeldingen. Kulturminister Trond Giske sier til NTB at biblioteksektoren er overmoden for reform. Bibliotekene er viktige for demokratiet, for kunnskapssamfunnet og for kulturnasjonen Norge. Derfor kommer bibliotekmeldingen til å løfte biblioteksektoren og er et uttrykk for at dette er et viktig satsingsområde. Fortsatt gratis Meldingen synliggjør en politisk bevissthet om bibliotek. Men hvilke forslag og føringer som ligger i meldingen, vil ikke Giske ut med. Men gratisprinsippet skal beholdes. Giske mener det vil være veldig ødeleggende for bibliotekene om de begynte med betalingstjenester. Felles biblioteklov Fagforbundet har en klar forventning om at bibliotekloven må bestå. Den har vært og er viktig for bibliotekvesenet.  Vi må ha en felles biblioteklov for alle offentlige bibliotek med gratis tilgang til informasjon for alle. Dette er det bare folkebibliotekloven som sikrer i dag, sier lederen i Fagforbundets Seksjon kirke, kultur og oppvekst, Mette Henriksen Aas. For seksjonslederen er det viktig at bibliotekreformen sikrer et godt tilbud for alle, er framtidsrettet og at den er med på å støtte opp om sosial utjevning. Hun er særlig opptatt av skolebiblioteket, og mener at skolebibliotekene mangler nødvendige ressurser for å kunne tilby elever og læreregodebibliotekstjenester. IVR Fagbladet 2/2009 > 35 fbaargang2009 fbseksjonKIR