Å ta egne valg «Maria» trodde familien var moderne. Plutselig ble hun fratatt den illusjonen – foreldrene hadde funnet en mann til henne. Hjelper til i kriser «Maria» og familien bosatte seg i Norge for noen år siden. Hun trodde at familien hadde tilpasset seg det norske samfunnet og ble derfor veldig overrasket da de fortalte at de hadde funnet en hun skulle gifte seg med. På Sandaker videregående skole i Oslo går det 500 elever, 60–70 prosent av dem er minoritetsspråklige. Jentene vi sitter sammen med forteller om problemstillinger som for oss norskfødte damer er helt ukjente – og noen ganger nesten uforståelige. Mange av skolens minoritetsspråklige har flere strenge regler hjemme. – De får ikke delta i fritidsaktiviteter, noe som kan føles urettferdig. Skolen er det eneste stedet de kan være sammen med venninner eller kjærester. Da er det fint at de har Heidi å snakke med, sier Maja Gregersen. Hindre tvangsekteskap – Hei, jeg heter Heidi Melby. Er det noen som vet hva jeg jobber med? Hender går i været. Tekst og foto: HEIDI STEEN – Alt ble ødelagt. Familien min hadde funnet en mann som de ønsket at jeg skulle bli kjent med og etter hvert gifte meg med. Ikke hadde han utdanning, minoritetsrådgivere som ble ansatt ved forskjellige skoler i august. Det var daværende statsråd Bjarne Håkon Hanssen i Arbeids- og inkluderingsdepartementet som tok initiativet til å opprette stillingene. Melby kommer fra en jobb i barnevernet, og fikk opplæring i tre måneder før skoleåret startet. Hun er i full stilling ved Sandaker videregående skole i Oslo, men rådgiverne får lønn fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. Dette er et treårsprosjekt hvor ett av målene er å heve kompetansen om tvangsekteskap i videregående skole, samt utvikle ny kunnskap og dokumentere erfaringer. – Først tenkte vi: Hvorfor kan vi ikke få de pengene selv? Vi har jo allerede rådgivere her. Det er assisterende rektor Maja Gregersen, som lufter sine første tanker. – Vi lurte fælt på hva en slik stilling skulle inkludere, sier Gregersen. Nå er hun veldig fornøyd over at Melby jobber der. STØTTESPILLER: Sandaker videregående skole i Oslo er en av skolene som har minoritetsrådgiver. Heidi Melby jobber full tid ved skolen. ikke fast jobb. Han hadde ikke bil engang. Vi ler av det siste. «Maria» har klart å beholde humoren. Det har ordnet seg for henne nå, hun skal selv få velge hvem hun vil gifte seg med. Men det var en lang og hard kamp før forel- drene gikk med på det. Heidi Melby var en viktig støttespiller. Hun tilhører den nye yrkesgruppen på skolen – minoritetsrådgivere. Styrket rådgivning Heidi Melby er en av 30 fbaargang2009 fbseksjonKIR