«Jeg har lyst til å hjelpe venninner som ikke får lov til å velge ektemann selv.» – Du jobber for at jenter ikke skal tvangsgiftes. De 14 kommende helsesekretærene har Heidi hilst på før. Hun har tatt runden i klasserommene. Jobben som minoritetsrådgiver består mye av det å bli kjent med og snakke med elevene. Flere har funnet veien til kontoret hennes siden hun begynte i august. – Oppgaven min er å forebygge og hindre tvangsekteskap. Minoritetsrådgiverne supplerer skolens eksisterende rådgivertjeneste og bidrar til å styrke den sosialpedagogiske delen av denne tjenesten, sier Melby. Hun bistår elever direkte med råd, veiledning og oppfølging knyttet til tvangsekteskap, ekstrem kontroll, vold og andre faglige og sosiale utfordringer knyttet til skolehverdagen. Hjelp mot fravær/frafall Men det handler også om så mye mer, ikke minst fravær og frafall. – Det handler om å redusere det store fraværet og frafallet. Det er viktig at ungdommene fullfører utdanningen. Evnen til å foreta egne selvstendige valg styrkes med alder og utdanning, sier Melby. En av de første elevene Heidi Melby ble kjent med var «Maria» «Maria». Det er tøft å gå på videregående skole og å ha en jobb ved siden av. Når i tillegg problemene hjemme blir store, kan det fort renne over. Ofte er det skolen som forsakes – lekser blir ikke gjort, fraværet øker drastisk. Lærene var frustrerte og fortvilte over fraværet og rådet henne til å snakke med Heidi. – «Maria» og jeg har løpende MINORITETSRÅDGIVER: Heidi Melby er ung og åpen. Hun får god kontakt med de unge elevene. kontakt. Vi snakker sammen på skolen, på telefonen og via sms. Det at elevene har noen å snakke med når de opplever at de står i vanskelige situasjoner, er viktig. Da blir det også lettere å orke å møte opp på skolen den dagen. Flest norske minoritetsrådgivere – Du er norsk. Burde minoritetsrådgiverne selv komme fra en minoritet? – Det er litt vanskelig å svare på. For meg har det foreløpig ikke vært noe problem, selv om noen kanskje hadde forventninger om at en minoritetsrådgiver skulle ha en annen etnisk bakgrunn. Jeg føler likevel at elevene kommer og snakker med meg. Noen av dem har uttrykt at det i noen tilfeller er en fordel at jeg er norsk, for da føler de seg trygge på at det de sier til meg ikke blir kjent i deres miljø, forteller minoritetsrådgiveren. Også gutter kan prate med henne. Hun ønsker at det settes mer fokus på gutter, både i forhold til fravær og frafall, men også i forhold til tvangsekteskap. – Det kan også være gutter som blir utsatt for press, eller er vitne til at jenter eller gutter i familien blir utsatt for press. Det stilles også forventninger til dem som storebror. «Maria» er optimistisk dette skoleåret, hun har en god støttespiller i Heidi, fraværet har dalt, hun gjør lekser og skolen skal fullføres! > MINORITETSRÅDGIVERNE • 30 rådgivere opplært i 2008. • Jobber på videregående skoler i åtte forskjellige fylker. • Ansatt og betalt av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. • Ett av direktoratets fire tiltak for å forhindre tvangsekteskap. fbaargang2009 fbseksjonKIR