Med overalt Jorid tar pusten fra de fleste. Hun er glede, glød og begeistring, og med på det meste i Båtsfjord. Jorid Jakobsen fra Båtsfjord jobber i 60 prosent stilling som sekretær på Båtsfjord skole med elever fra 5. til 10. klasse, hun er 20 prosent hjelpelærer og 20 prosent i overformynderiet. Dessuten er hun fast sekretær i tv-aksjonen med ansvar for å skaffe bøssebærere. Før hun begynte i kommunen, jobbet hun 22 år i bank. – På skolen jobber jeg også som assistent for to barn med spesielle behov når det er skolekjøkken. Sist bakte vi krydderkake, en med gluten og en uten. Og så laget vi milkshake. For elleve år siden var hun med og startet Sneskavla 4H i Båtsfjord. Klubben har eget drivhus hvor de planter sommerblomster som hestejentene selger, de har hatt countryfester og horseshow. Jorid forteller at de er den største klubben i Finnmark og har fått pris som beste klubb sju år på rad. eneste i Norge som drives på frivillig basis. Kommunen eier bygningene og vi har disposisjonsrett. På gården har vi katter, kattunger, ender, duer, geit, sau, kaniner. – Og så har vi selvfølgelig hester. På stallen står det 12 stykker. Nå jobber vi for å få en innendørs ridehall. Det har vi ønsket lenge, og her trenger vi det virkelig. For alt engasjementet sitt har Jorid fått mange priser. Hun har fått kulturprisen i Båtsfjord kommune, vært utpekt som hverdagshelt i lokalradioen og hun har fått BegeistRingen. Den siste prisen har ildsjeler i Ringsaker tatt initiativet til. Ideen er å oppmuntre mennesker som skaper glede og begeistring i sine omgivelser. Det mente styret i 4H Finnmark at Jorid er et særdeles godt eksempel på. Astrofysikeren Knut Jørgen Røed Ødegaard og økofilosofen Arne Næss har også fått prisen. Mens andre kan miste pusten av tempoet, engasjementet og entusiasmen, tilføyer Jorid: – Jeg er seksjonsleder for Seksjon kontor og administrasjon også. Og så har jeg tre unger på avlastning en helg i måneden. Da er vi på hytta på Seidafjellet. – Det er kjempefint å ha det slik. Dagene er varierte, aldri en kjedelig dag. De bare forsvinner. Tekst: INGEBORG VIGERUST RANGUL Foto: INGE WAHL – Vi er godkjent 4H-gård og den Jorid Jakobsen ALDER: 56 år YRKE: Sekretær og hjelpelærer ved Båtsfjord skole og ansatt i overformynderiet. SIVILSTATUS: To døtre, mann og hund og to barnebarn JOBBLIV Fagbladet 2/2009 > 67 fbaargang2009 fbseksjonKIR