T INNHOLD > Foto: Per Flakstad 8    TEMA: Skadeslutt 14    Tjenestepensjon: Best for hvem? 16    Kvinneyrker skal med 18    Sykehusreformen på LO-kongressen 20    PORTRETTET: Folkets hjelper 23    Trenger aktive pensjonister 39    Tøffe tider for norske tamiler 40    FOTOREPORTASJEN: Langs livets landevei 46    Fotspor i sanden 52    Lær om fagrørslas historie FASTE SPALTER 4 Nytt 7    Jans hjørne 24    Bare spør 27 Aktuelt 38 Seksjonslederen 49 Debatt 54 Oss 58 Kryssord 59    Tegneserie og Petit 62    JOBBLIV: Med over alt Helhetstenkning Diskuter helhet og framtidsvisjoner før dere fastlegger enkeltprosjekter innenfor informasjonsteknologi, oppfordret professor Dag Wiese Schartum på eForvaltningskonferansen. 30 > 27–38    KONTOR OG ADMINISTRASJON Dagens høydepunkt Logrende Lissie påser at matfar får tredd støttestrømpa forskriftsmessig på. I fotoreportasjen har vi ligget på hjul med hjemmetjenesten i Hobøl kommune. 40 > 2 > Fagbladet 2/2009 Medlemsblad for Fagforbundet POSTADRESSE KONSTITUERT ANSVARLIG REDAKTØR Åslaug Rygg aaslaug.rygg@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 72 JOURNALISTER Titti Brun titti.brun@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 29 Per Flakstad per.flakstad@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 28 Sidsel Hjelme sidsel.hjelme@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 48 Ingeborg Vigerust Rangul ingeborg.rangul@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 33 Monica Schanche monica.schanche@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 31 Karin E. Svendsen karin.svendsen@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 32 TYPOGRAFER Vidar Eriksen vidar.eriksen@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 69 Knut Erik Hermansen knut.hermansen@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 70 I permisjon: Kristin Salicath Halvorsen An C. Lindstrøm Vegard Velle Postboks 7003, St. Olavs plass 0130 Oslo Telefon 23 06 40 00 ISSN 0809-9286 241 393 Trykksak I R K L J Foto: Anita Arntzen M M Ø E E fbaargang2009 fbseksjonKON