Sykehusreformen på LO Fagforbundet ønsker at LO skal ta et oppgjør med sykehusreformen fra 2001. I tillegg ønsker forbundet at LO skal arbeide for at det etableres et investeringsfond som skal sikre finansieringen av jernbane, veier, skoler og helse- og omsorgsinstitusjoner. Tekst: PER FLAKSTAD Et av de mest offensive og spennende forslagene Fagforbundet har sendt til behandling på vårens LO-kongress, er at LO skal arbeide for at det blir realisert et stort investeringsfond for å finansiere offentlig infrastruktur, bygg og anlegg. I dag blir offentlige bevilgninger klattet ut på delprosjekter, i stedet for at store løft som veiutbygginger, skoler, jernbaneutbygginger og helseinstitusjoner finansieres fra start til mål med en gang. Ofte betyr denne delfinansieringen at offentlige utbygginger får lang gjennomføringstid, og blir i verste fall forsinket. På grunn av dette kan de bli dyrere enn opprinnelig budsjettert. Fagforbundet ønsker å gjøre noe med dette systemet, og vil ha LO med på laget. Målet er at myndighetene gjennom et slikt investeringsfond kan bruke penger helhetlig for å sikre den offentlige velferden og de offentlige tilbudene. For å innfri dette målet, kan det ikke bli snakk om noe lite fond, men et på mange milliarder kroner. Ny runde om Helse-Norge Fagforbundet vil også ha LO med på en omkamp om sykehusreformen. I utkastet til handlingsprogram kommer LO med en mild og indirekte kritikk mot reformen som innførte styring, organisering og et regn- skapssystem i sykehussektoren som var basert på markedsprinsipper. Fagforbundet har hele tiden vært sterkt kritiske til denne modellen, og foran kongressen i mai foreslår forbundet å endre handlingsprogrammet, slik at LO skal arbeide for å få sykehusene tilbake til forvaltningen. «LO vil derfor arbeide for en fortsatt desentralisert sykehusstruktur, og en 18 > Fagbladet 2/2009 Foto: Per Flakstad Foto: Per Flakstad fbaargang2009 fbseksjonKON