PORTRETTET > Petter Eide – Samtidig har det foregått en mer systematisk ødeleggelse av sivile mål enn jeg trodde. Ufattelig mange bolighus og skoler er bombet i stykker. Fiskebåter, småindustri, landbruk og drivhus er ødelagt. Israel har ødelagt ikke-militære mål svært så treffsikkert. SIN FORRIGE JOBB, som generalsekretær i bistandsorganisasjonen Care, hadde Petter Eide bare i et knapt år. Cares upolitiske profil ga ham ikke anledning til å mene så mye som han ville. – Det var ikke helt meg. Jeg trenger mer politisk spillerom, forklarer han. Mange bistandsorganisasjoner foretrekker å unndra seg politiske standpunkter for bedre å kunne ivareta det humanitære oppdraget. Slik unngår de å legge seg ut med myndigheter i landene de opererer i, og med givere hjemme. Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens bistandsorganisasjon, og noen hakk hvassere i retorikken enn mange av sine konkurrenter. Generalsekretæren er overbevist om at Folkehjelpas engasjement vekker positive reaksjoner. – Vi har fått en enorm støtte til arbeidet vårt i Gaza fra Fellesforbun- det og Fagforbundet. Hvis vi hadde kjørt veldig på en «hjelpe de stakkars barna»-linje, tror jeg ikke vi hadde fått den samme gjenklangen, mener han. Norsk Folkehjelp vil ikke, som Eide sier, være «tause vitner til overgrep». – Vi har tatt stilling. Vår oppgave er å styrke palestinernes rettigheter. Kjernen i palestinernes opprør ligger i det faktum at de er okkupert, og at de har rett til å forsvare seg. I disse Max Manus-tider kan det Hamas gjør sammenliknes med det gutta på skauen gjorde under annen verdenskrig. Men det betyr ikke at vi anerkjenner alle metodene til Hamas, understreker han. MEDIEANALYTIKERE har utpekt Eide til bistandsnorges fremste linselus, og har tillagt ham mye av æren for at Norsk Folkehjelp, i løpet av året han har ledet organisasjonen, er blitt den norske bistandsorganisasjonen som er mest synlig i mediebildet. Det handler om kvalitetskontroll, mener Petter Eide. – I et sunt markedsregime er det kvaliteten på produktet som sikrer økonomien. Hvis en bilfabrikk lager et dårlig produkt, vil den gå konkurs. «Vi har tatt stilling. Vår oppgave er å styrke palestinernes rettigheter.» Slik er det ikke i bistandsfeltet. Vi driver ikke mediearbeid fordi det er kult å være i pressen, men fordi det sikrer kvaliteten på arbeidet at vi stiller oss åpne for kritikk, forklarer han PETTER EIDE KOMMER fra Lillestrøm, der han opplevde en ungdomstid som etter sigende ikke skal ha handlet om stort annet enn jenter og rock ‘n’ roll. Han ble tidlig politisk aktiv, og har blant annet vært politisk sekretær i Sosialistisk Venstreparti og medlem av partiets internasjonale utvalg. Han er sosialantropolog, har jobbet som lærer i den offentlige skolen og som PR-rådgiver i Geelmuyden.Kiese, men har de siste årene bekledd en rekke lederstillinger i norsk organisasjonsliv. – Hva ofrer du på idealismens alter? – Jeg føler ikke at jeg ofrer noe nå. Det var nok verre når ungene var små, de første årene i Amnesty. Særlig mediearbeidet der kunne kreve at jeg stilte opp både lørdager og søndager. Nå er barna blitt 13 og 16, og greier seg bedre alene. Men jeg vet ikke om jeg er så veldig av en idealist, egentlig. Jeg jobber med det jeg liker, sier han, men tar seg i det. – Vent litt. Det kan feiltolkes. Det er klart jeg er idealist, men jeg driver jo ikke frivillig arbeid. Det er en del av arbeidsbetingelsene mine, dette her. Journalisten skriver i blokka: «Redder verden på heltid.» 22 > Fagbladet 2/2009 fbaargang2009 fbseksjonKON