AKTUELT Ikt-avdeling kan bli a.s Kontorlandskap gir mer stress Folk blir syke av å jobbe i kontorlandskap, mener australske forskere. Slike arbeidsplasser gir mer stress, lavere innsats og økt risiko for forkjølelse og andre vanlige sykdommer. Ni av ti deltakere i en global studie sier omleggingen til kontorlandskap på deres arbeidsplasser stort sett har hatt negative følger fysisk og psykisk, skriver NTB. Blant annet fører slike omlegginger til flere konflikter med kollegene. – Arbeidstakerne blir stilt ansikt til ansikt med en lang rekke problemer. De føler at kontorlandskapene fratar dem sjansen til et privatliv, at de mister deler av sin identitet og at de yter mindre, skriver forskeren Vinesh Omen i en omtale av studien. På det psykiske planet kan mange som arbeider i kontorlandskap ikke fri seg fra følelsen av at de er under konstant overvåking av sjefer og kolleger. På det fysiske plan svekker et høyt støynivå konsentrasjonsevnen. Ledelsen i en bedrift lar seg naturlig nok lett friste når den får høre at kostnadsnivået kan senkes med opp til en femdel ved innføring av kontorlandskap. Men denne vinningen går lett tapt som følge av økt fravær og minsket produktivitet, mener forskerne.    MoS Bergen kommune vil gjøre itavdelingen til aksjeselskap. Fagforbundet advarer mot gambling med arbeidsplasser. Dersom mange av de ansatte i IKTDrift i Bergen kommune nekter å være med over i et aksjeselskap, varsler kommunalråden å konkurranseutsette hele it-avdelingen. – Det er helt forkastelig, sier Fagforbundets konserntillitsvalgt Ørjan Myrmel til Fagbladet. Byrådet i Bergen er nå i gang med å gjøre kommunale IKT-drift om til et aksjeselskap. Det er i første omgang en utredning, men målet er klart. Samtidig med utredningen skal det engasjeres eksterne konsulenter for å forberede organisasjonen på omgjøring til aksjeselskap. Det kan allerede skje før sommeren. Hensikten skal være å spare penger innenfor gitte kvalitetskriterier og klargjøre roller som bestiller og utfører på IKTområdet. Utfordrer kommunen Fagforbundet i Bergen krever en evaluering av hele bestiller–utfører modellen før byrådet fortsetter med å splitte opp kommunen. – Fagforbundet har tidligere utfordret Bergen kommune til å få en total gjennomgang av bestillerutførermodellen. Vi gjentar nå Trygg nettbruk – Personvern er en viktig del av satsingen på trygg nettbruk og er et tema med mange utfordringer, særlig når det gjelder barn og unge, sa fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys på Trygg bruk-dagen 10. februar. Nettmobbing og konsekvensene av dette er en av de største utfordringene hele Europa hadde på agendaen 10. februar.    MoS denne utfordringen til byrådet/bystyret i Bergen. Før man gambler med ansattes arbeidsplasser og bruker midler på nok en omorganisering, så syns vi at Bergen kommune bør få en evaluering av bestiller–utførermodellen som snart har 20-årsjubileum i Bergen kommune, heter det i en uttalelse fra konserntillitsvalt Ørjan Myrmel. Han vil ha svar på om det er bestiller–utførermodellen som er den riktige modellen for å skape gode tjenester. – Har bestiller– utførermodellen gitt oss bedre og mer ressursriktige tjenester, eller fins det andre alternative måter som vil være bedre? spør han. Ørjan Myrmel reagerer på by- rådens hastverk om å få saken igjennom i bystyret før sommeren og ber om at fokuset heller er på å få en mest mulig grundig og god utredning. Reagerer på trusler – Fagforbundet reagerer på at man i saken skriver at hvis ikke mange nok av de ansatte ønsker å være med over i et aksjeselskap, så trues det med at hele eller deler av IKT drifts virksomhet skal kunne konkurranseutsettes. Dette syns vi ikke noe om, skriver Ørjan Myrmel til arbeidsgiver- og forhandlingsavdelingen i Bergen kommune. Tekst: MONICA SCHANCHE Kartlegger offentlige it-kostnader Myndighetene vet ikke om det offentlige bruker 6,5 eller 75 milliarder på IKT. Nå skal det ryddes opp. Regjeringen vil ha oversikt over hvor mye det offentlige bruker på it. Anslagene varierer fra 6,5 til 75 milliarder kroner årlig. Regjeringen skal spare milliarder på effektiv it-forvaltning i offentlig sektor, men ingen vet hvor mye som brukes i dag, skrev Computerworld i fjor. Nå vil regjeringen gjøre noe med dette i samarbeid med Statistisk sentralbyrå. – Fornyingsdepartementet og Kommunenes arbeidsgiver- og interesseorganisasjon (KS) erkjenner at det ikke fins noe godt tallgrunnlag, og SSB samler heller ikke inn det brukerne ønsker. Vi må gjøre noen grep i samarbeid med kommunene og Direktoratet for forvaltning og IKT for å få bedre oversikt, sier rådgiver Per Erik Gjedtjernet i SSB til Computerworld. Man tar sikte på at arbeidet skal være ferdig til neste års Kostra-undersøkelse, som gjennomføres ved årsskiftet.    MoS 28 > Fagbladet 2/2009 Illustrasjonsfoto: colourbox.com fbaargang2009 fbseksjonKON