Eforvaltning må tjene men Elektronikk kan aldri erstatte menneskelig kontakt. Vi må ha hånden på rattet i utviklingen av elektronisk forvaltning for å sikre livskvalitet, sier Gerd Eva Volden i Fagforbundets ledelse. offentlighetsprinsippet i loven. Man kan i større grad ha systemer og verktøy for god etterleving av forvaltningsloven til hjelp for de ansatte, sa Schartum, som også vil ha systemer som begrunner overfor mottaker at vedtak er i samsvar med lovgivningen. Styring av teknologibruk Professor Schartum syns det er for stor valgfrihet når det gjelder IKTbruk i offentlig forvaltning. Det er i større grad behov for å angi minstekrav. Alle forvaltningsorgan har egne internettsider, og noen elementer bør være på alle nettsidene, mener Schartum. Som kvalitetskrav peker han på mulighet for interaktivitet, at skjema bør kunne fylles ut på nettet, og at det legges til rette for kontakt med rett person. – Når du styrer, ta utgangspunkt i ankerfestene personvern, rettssikkerhet, demokrati og medbestemmelse. Det må ligge til grunn for utviklingen av teknologi, nettsider, databaser og beslutningssystemer. Når du spør om hva som er viktig for rettssikkerheten når du har automatisert beslutningene, må du kanskje vektlegge annerledes. Verken rettssikkerhet eller personvern er gratis, men er en kvalitet som gjerne skal ha en pris, fastslår jussprofessoren. Helhet før detaljer – Hva er regjeringens framtidsbilde – og fagbevegelsens? spurte Schartum og fortsatte: – Regjeringen og fagforeningene Tekst og foto: MONICA SCHANCHE Digitalisering av offentlig forvaltning og personvern sto i fokus på årets eForvaltningskonferanse 28. og 29. januar. Gerd Eva Volden, leder i Fagforbundets Seksjon kontor og administrasjon, er opptatt av at den teknologiske utviklingen ikke skaper nye forskjeller mellom dem som behersker teknologien og alle dem som ikke gjør det. – Vi må passe oss for å lage A- og Blag, sier Volden som ledet den nasjonale eForvaltningskonfe- ransen vel i havn med over 120 deltakere. Kommunal Kompetanse og Fagforbundet var arrangører sammen med Norsk Tjenestemannslag, El & It Forbundet og Universitetet i Oslo som samarbeidspartnere. Markedsstyring uegnet Fra innlederne var det ingen heiarop for markedsorienterte styringsredskap som New Public Management. Professor Dag Wiese Schartum i avdeling for forvaltningsinformatikk ved Universitetet i Oslo sa det i klartekst: – Min påstand er at vi i for liten grad krever at teknologien skal være tilpasset offentlig forvaltning. Mye kommer fra business-sektoren. Teknologien tar ikke hensyn til at det ikke dreier seg om business, men om offentlig forvaltning av norsk merke. Han understreket behovet for at forvaltningen preger teknologiutviklingen, og da helst ved å utvikle egne løsninger. – Vi har en ekstremt lovstyrt forvaltning. Derfor er det enklest å snekre teknologien sammen fra grunnen av. Det er også nødvendig for å automatisere skatt, trygd, opptak til universitet osv., sa professor Schartum. Han pekte på behovet for journalføringssystemer som støtter gjennomføring av offentlighetsprinsippet. – Offentlig postjournal er et eksempel på å støtte gjennomføringen av «Teknologien tar ikke hensyn til at det ikke dreier seg om business.» Dag Wiese Schartum. 30 > Fagbladet 2/2009 fbaargang2009 fbseksjonKON