32 > Fagbladet 2/2009 i full offentlighet Tekniske utfordringer hindrer foreløpig arkivet å ta i bruk den nye offentlighetsloven. Men arkivsjef Solfrid Kjærran mener likevel at Bodø kommune allerede har praktisert den nye lovens intensjoner i flere år. Tekst og foto: THOR-WIGGO SKILLE Den nye offentlighetsloven har 14 paragrafkoder for å kunne unndra et dokument fra offentligheten. Etter 38 år med den gamle lovens fem unntaksregler, er det ifølge arkivsjef Solfrid Kjærran de datatekniske utfordringene som tar noe tid å løse i Bodø kommune. – De nye paragrafkodene må legges inn. I tillegg må vi endre tilgangskodene til de enkelte saksbehandlerne. Også internt i kommunen er det stor forskjell på hvem som skal ha tilgang til de forskjellige dokumentene. Veiledet innkjøring Kjærran innrømmer at dette kommer til å ta noe tid. Fra forskriftene ble vedtatt i oktober, har både utviklerne av saks- og arkivsystemene og arkiv- personalet jobbet aktivt for å få lovendringen på plass. 1. januar 2009 ble den nye loven gjeldende. – Det er en veldig omfattende lov. Bare veiledningen til loven er på 140 sider, underbygger Kjærran. De mange nye unntakene volder litt praktisk hodebry. Ikke minst fordi det også er unntak fra unntakene. – I kjølvannet av den nye offentlighetsloven følger også hvordan vi forholder oss til andre lover, blant annet arkivloven og forvaltningsloven. Enkeltvis offentlig Det har vært gitt opplæring til et utvalg saksbehandlere. Og mer opplæring er på gang. – I tillegg har arkivarene fått eksterne kurs, blant annet gjennom arkivarene sitt nettverk i Salten. Kjærran mener det var på høy tid med en ny offentlighetslov. Ikke minst for å fange opp den teknologiske utviklingen som har vært. – Loven skiller klart mellom dokumentoffentlighet og publisering på internett. Et dokument kan være offentlig og gis ut ved forespørsel. Men man kan ikke nødvendigvis publisere de samme opplysningene i journalen åpent på internett. Unndratt personnummer Det gjelder blant annet fødselsnumre, som er en offentlig opplysning på forespørsel. Men når man legger mange personnumre i en journal, blir dette med en gang et register, som Kjærran presiserer ikke er tillatt å legge ut på nett. – De nye forskriftene sier at i den fbaargang2009 fbseksjonKON