Alle skal løpe fortere Hillerød er ikke den eneste kommunen som sliter. Og den danske regjeringen holder kommunene i et økonomisk jerngrep. – Selve velferdssamfunnet står på spill. Regjeringens offisielle mål med reformen var å skape en mer effektiv og rasjonell offentlig sektor. Men så utarmet som kommunene nå begynner å bli, er det lett å få øye på en skjult dagsorden: Med de større enhetene er det lettere å gjennomføre privatiseringer og konkurranseutsettinger av kommunale oppgaver, sier Winnie Axelsen, formann i HK Kommunal avdeling Hovedstaden, som dekker hele det nordøstlige Sjælland. Landsdelen omfattet 19 kommuner før reformen – tre ble uberørt av reformen, mens de øvrige 16 ble slått sammen til 7 kommuner. På landsplan ble 275 kommuner slått sammen til 98 fra 1. januar 2007. Bråstopp En av sammenslåingskommunene i region Hovedstaden er Hillerød – en bykommune som ble slått sammen med landbrukskommunen Skævinge. Hillerød har hatt en voldsom vekst de siste årene. Men i fjor ble det full stopp – flere tomtesalg var avtalt og regnet inn i kommunebudsjettet, men ble i stedet avlyst på grunn av den økonomiske krisen. Dermed måtte kommunen foreta en voldsom oppbremsing. Rundt 100 av de 450 ansatte i administrasjonen ble sagt opp. Tilsidesatt En av dem er overassistent i kommunens borgerservice, Bente Christiansen (63). Hun hadde jobbet i 20 år i Skævinge kommune før kommunesammenslåingen flyttet jobben hennes inn til Hillerød. OPPSAGT: Klavs Jørgensen og Bente Christensen er blant de 100 administrasjonsansatte som mister jobben i Hillerød kommune i Danmark. To år etter den danske kommunereformen står problemene i kø. Vekstkommunen Hillerød nord for København har sagt opp en femdel av de 450 ansatte i adminis- trasjonen – uten at oppgavene er blitt færre. Tekst: OLE MARTIN LARSEN    Foto: STEFAN KAI NIELSEN – Folk flest i Skævinge ønsket slett ikke sammenlåingen. Skævinge er et gammelt bondesamfunn som er vant til å klare seg selv. Nå ble vi påtvunget en utkantrolle med lang vei til rådhuset. Det samme gjaldt de kommunalt ansatte som følte seg tilsidesatt når jobbene i den nye kommunen skulle fordeles, sier Bente Christiansen som har jobben sin fram til utgangen av april. Blant annet fungerer hun som giftefogd når ordføreren ikke har tid, og forteller stolt at hun har foretatt over 100 vielser. Dårligere tjenester – Jeg føler meg ikke ferdig på arbeidsmarkedet ennå, men vet ikke om jeg blir nødt til å førtidspensjonere meg. Det er trist ikke å kunne bestemme selv, og trist når jeg opplever ting på jobben for siste gang, som julebordet i desember. Jeg er ikke bitter, men veldig lei meg. Og jeg syns synd på dem som blir igjen etter denne brutale ødeleggingen av en god arbeidsplass. Samme jobb skal jo gjøres, noe som vil bety at alle må løpe fortere. Det går også ut over innbyggerne. – Regjeringen har skadeskutt kommunene, mener Klavs Jørgensen som i likhet med Bente Christensen, er blant de oppsagte i Hillerød. – Regjeringen visste ikke hva den gjorde. Alt skulle gå i lynets hastighet, og uten at kommunene ble tilført ekstra midler til å gjennomføre de enorme forandringene. I stedet mente regjeringen at kommunene kunne spare penger fra dag én etter reformen, noe som har vist seg utrolig naivt. 36 > Fagbladet 2/2009 fbaargang2009 fbseksjonKON