Hodeløst Selv har Klavs hatt mange stillinger i kommunen siden han begynte der for ti år siden. Han har blant annet jobbet med organisasjonsutvikling, personalledelse og som prosessleder i å skape en ny bedriftskultur for den nye kommunen. I sin nåværende stilling som it-prosjektleder – en jobb han fikk bare to måneder før han ble oppsagt – har han blant annet deltatt i en arbeidsgruppe med 20 tidligere ansatte i institusjoner under amtet (fylket). Reformen for to år siden betydde nemlig at de fleste av amtenes tidligere oppgaver ble overført til kommunene. – Alt sammen har foregått helt tankeløst. Det har ikke vært tid til overveielser, og lokaldemokratiet er blitt fortrengt sammen med lokalkunnskapen. Normalt setter man ikke i gang med en saksbehandling før man vet at man kan gjøre det ordentlig. Vår prosess ville ha vært utenkelig i en bank eller et forsikringsselskap, mener Klavs Jørgensen: Sykmeldinger – Man kan nesten synes synd på ordfører Kirsten Jensen – hun fikk hele dette kaoset rett i fanget da den forrige ordføreren ble rikspolitiker. Ifølge Winnie Axelsen har antallet sykemeldinger på grunn av stress blant medlemmene nærmest eksplodert siden reformen. – Våre medlemmer er jo så lojale og trofaste – og finner seg i at de må løpe stadig fortere når økonomien strammer til. To tredeler av oppgavene deres er direkte brukerrelaterte. Og politikerne er dårlige til å skru ned på det kommunale servicenivået – det er jo det de gjerne vil gjenvelges på til høsten. – Fra vår side vil vi bruke valgkampen foran høstens kommunevalg til å sette fokus på den borgerlige regjeringens konstante undergraving av velferdssamfunnet. De har lenge lyktes med å slå en kile ned mellom sosialdemokratene og fagbevegelsen, gjennom å stjele arbeiderbevegelsens dagsorden. Det har forvirret velgerne, og ført til passivitet i både parti og fagbevegelse. Men utviklingen de siste årene har forhåpentligvis vært en vekker for en samlet fagbevegelse, sier Winnie Axelsen. HK Kommunal lanserte i januar en kampanje for å få sine 50.000 medlemmer til å komme med gode ideer til framtidas service. Forslagene blir løpende lagt ut på hjemmesiden degodeideer.dk DÅRLIGE TIDER: Den danske kommunereformen har ført til at mange kommuner sliter med økonomien. Resultatet er færre folk og dårligere tjenester. Fagbladet 2/2009 > 37 fbaargang2009 fbseksjonKON