NYTT > SNILT KONFLIKTÅR I fjor ble det registrert i alt åtte godkjente tariffrettslige konflikter. Konfliktene omfattet totalt 1272 personer og utgjorde 6393 arbeidsdager. Fagforbundets konflikt for å få en tariffavtale med Sentrum Røntgen utgjorde 675 arbeidsdager. I 2006 utgjorde konflikter 95.163 arbeidsdager, og i 2004 var antallet 73.616 dager. 2008 var derfor et snilt konfliktår, skriver LO på sin hjemmeside. > FORHATT REGEL FJERNET Arbeidsløse dansker slipper å søke fire jobber i uka for å dokumentere at de står til rådighet for arbeidsmarkedet. Regjeringen fjernet med umiddelbar virkning den forhatte ordningen i februar. Da var det ett år siden den ble innført. > RESSURSSTERKE BRUKER OFTERE BUSS Mange tror det bare er de som ikke har råd til bil som tar bussen. Riktignok påvirker sosial bakgrunn og kulturell kapital bussbruken, men ikke slik mange av oss tror. En ny analyse med bakgrunn i data fra TNS Gallup avslører at det er de med mest kulturressurser som bruker bussen oftest. Analysen er gjennomført på vegne av busselskapet Nettbuss. > FRYKTER PLEIE PÅ SPAREBLUSS Fagforbundet i Tana mener finnmarkskommunen har planlagt en uforsvarlig lav bemanning på en ny skjermet enhet i tilknytning til sykeavdelingen ved Tana bru. Det er spesielt bemanningsplanen Fagforbundet protesterer mot. Kommunen har tenkt å spare ved å kutte i antall stillinger. Delvis skal dette skje ved samkjøring med sykeavdelingen, skriver Finnmarken. 4 > Fagbladet 2/2009 Mange har mye å miste De som har offentlig tjenestepensjon har mye å miste, mener forfatteren Magnus Marsdal. Han har gitt ut en bok med denne tittelen og håper på å kunne være med på å sette dagsorden for diskusjonen. I fjor ga Magnus Marsdal og forlaget Manifest ut boka «AFP på 1-23». I år er tittelen «Mye å miste». Marsdal illustrer poenget gjennom tre personer, Anne Bråten som er renholder og hockeymamma fra Lillehammer, lærer Ellen Hoogerwerf fra Oslo og verkstedarbeider Geir Foss fra jernbaneverkstedet i Oslo. Taper mye Dagens ordning i offentlig sektor gir full opptjening med 30 års tjenestetid. Det er en av reglene som kan forsvinne i vårens tariffoppgjør. NY BOK: Offentlig tjenestepensjon er tema for Magnus Marsdals siste bok. Marsdal har skrevet boka på oppfordring fra aksjonen «Forsvar Offentlig Pensjon», en aksjon blant fagforeninger i Oslo og Akershus i offentlig sektor. De har også garantert for utgivelsen. – Men jeg har stått helt fritt til å skrive hva jeg vil, sier Marsdal. – Hva er bokas konklusjon? – Konklusjonen er at mange har mye å miste. – I de regneeksemplene vi har vist, er det noen som taper 100.000 kroner i året. Renholder og hockeymammaen fra Lillehammer taper 78.000 kroner i året i pensjon, og det er ut fra et allerede lavt utgangspunkt, sier Marsdal. Tre personer Forutsetningene som er lagt til grunn, er de samme prinsippene som er brukt i den nye folketrygden. I eksemplene velger de tre personene å gå av med pensjon når de fyller 62 år. Det er kunnskapssenteret Defacto som står for utregningene. Men også saksbehandlere i de berørte fagforbundene har kontrollregnet på at tallene i boka er korrekte. Tekst: TORGNY HASÅS, LO-Aktuelt LO og NHO møtes i mars Nulloppgjør er uaktuelt når LO setter seg til forhandlingsbordet med Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) 20. mars. Nye tall fra Teknisk beregningsutvalg viser at lederlønningene i finanssektoren har økt med 28 prosent samtidig som lavlønte i privat sektor henger etter. LOs representantskap har vedtatt hovedlinjene for vårens tariffoppgjør. Hovedkravene er en generell bedring av kjøpekraften, likelønnsprofil på sentralt og lokalt avtalte tillegg, garantiordninger, heving av overenskomstenes lønnssatser og særskilte tillegg til lavlønte. LO-leder Roar Flåthen er forhandlingsleder, og Fagforbundets leder Jan Davidsen er også med i forhandlingsdelegasjonen.    MoS Melker kommunene Økte rentekrav fra storbanker koster kommunene milliardbeløp. Konsekvensene er mindre til velferdstilbud, mener Fagforbundsleder Jan Davidsen Kommunene får ekstrautgifter på inntil en milliard kroner på grunn av økte rentekrav fra DnB Nor, Nordea og staten, melder nrk.no. Gjennom Eksportfinans eier staten og de to storbankene Kommunekreditt som igjen låner ut penger til kommunene. Eksportfinans har økonomiske problemer og melker nå Kommunekreditt for penger. Regningen betaler kommunene med høyere rente på lån. – Konsekvensen av det er helt åpenbart et kutt i tjenestetilbudet til innbyggerne. Det går ut over velferden, sier Davidsen. Nylig ble Jan Davidsen og resten av representantskapet kastet ut av Kommunekreditt av DnB Nor og Nordea, som erstattet dem med sine egne folk for å tvinge gjennom renteøkning på de om lag 60 milliardene som kommunene har i lån i Kommunekreditt. Kommunekreditt er nå til salgs. Etter det NRK erfarer, pågår det forhandlinger med Kommunal Landspensjonskasse, KLP, om et mulig kjøp. Jan Davidsen mener regjeringen må sørge for at Kommunekreditt i framtida blir helt eller delvis eid av staten. Han mener staten uansett må sørge for at en framtidig utgave av Kommunekreditt får tilgang til kapital på rimelige betingelser som gjør det mulig å gi lån til kommunene til gunstige rentevilkår.    MoS fbaargang2009 fbseksjonSAM