TEMA SKADET PÅ JOBB 8 > Fagbladet 2/2009 VOLD I ARBEIDSLIVET • Seks prosent av norske arbeidstakere er utsatt for vold eller trusler på jobb. • Ansatte i helse- og sosialsektoren er spesielt utsatt for vold fra brukere. • 12 prosent av de ansatte i helsevesenet opplever vold eller trusler om vold. • 17 prosent av de ansatte i sosialsektoren opplever vold eller trusler. • Ansatte i barnevernet og i boliger for utviklingshemmede er blant de yrkesgruppene som er spesielt utsatt for vold i jobben. Kilder: Levekårsundersøkelsen 2006 (SSB), HMS-tilstanden i Norge 2007 (Fafo-rapport 2008–20). NY TILLIT: Erlend (t.h.) skadet seg selv over 1000 ganger på en måned. Ofte gikk det også ut over vernepleier Randi Hestvik (t.v.). Nå er utviklingen snudd, til glede for både Erlend og de ansatte. fbaargang2009 fbseksjonSAM