SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK > Brannfeller I Drammen har brannvesenet tatt initiativ til et samarbeid mellom flere etater for å avsløre brannfeller og forebygge brann. 29 > Mister kontrakter Veolia har mistet t-banedriften i Stockholm. I Norge ønsker lokalpolitikere å avslutte samarbeidet fordi selskapet skal drifte bybanen i Jerusalem. 30 > Sponser miljøbuss Fagforbundet har vedtatt å gi økonomisk støtte slik at selskapet Borgbuss i Fredrikstad kan kjøpe sin sjuende buss som går på biometangass. 36 > IKKE KONKURRANSE: Fagforbundet Buss- og Sporveisbetjeningens Forening krever slutt på anbud i kollektivtrafikken. Underskriftskampanje Endelig fast jobb Gunnar Larsen og Kjell Moberg har gått fra kontrakt til kontrakt i Storfjord kommune i Troms. Etter at Fagforbundet varslet søksmål, er begge tilbudt fast jobb. Larsen har arbeidet så å si fast for kommunen siden november 2005, mens Mobergs engasjementer begynte i august 2006. Begge har arbeidet for drifts- og vedlikeholdsavdelingen i kommunen. Allerede i fjor høst krevde Gunnar Larsen fast ansettelse, men dette ble avvist av formannskapet i Storfjord. De mente han hadde vært engasjert i forhold til byggeprosjekter over kommunens investeringsbudsjett, og at arbeidsoppdragene derfor var av midlertidig art. Sist begge fikk fornyet sine kontrakter, var i desember 2007, og da fikk de kontrakter på ett år. I denne perioden har de blant annet fullført brannstasjonen Hatteng, rehabilitert kjelleren i kommunehuset, skiftet himling i Skibotn vannverk og fullført et tilbygg på Åsen omsorgssenter. I desember varslet forbundsadvokat Nils Lie i Fagforbundet et søksmål mot kommunen, og da anbefalte rådmannen at politikerne innfridde kravet. Et enstemmig administrasjonsutvalg gikk dermed inn for at både Larsen og Moberg skulle tilbys fast jobb.    PF Fagforbundet Buss- og Sporveisbetjeningens Forening i Trondheim har startet en nasjonal underskriftskampanje mot anbud i kollektivtrafikken. I et opprop til regjeringen Stoltenberg krever foreningen i Trondheim at anbud i kollektivtrafikken må opphøre og at regjeringen sier nei til EUs forordning om anbud. Alternativt mener foreningen at kommuner og fylker må kjøpe tilbake busselskapene eller opprette egne selskap for å unngå EUs pålegg om konkurranseutsetting av kollektivtilbudet. Enhver som er enig i kravet, kan skrive seg på underskriftslisten, slik at oppropet får størst mulig tyngde. Lang kamp I Trondheimsområdet har det vært en lang og konfliktfylt dragkamp om kollektivtransporten. Først vedtok Sør-Trøndelag fylkeskommune å kjøpe 80 prosent av Team Trafikk fra Nettbuss, men selskapet trakk seg fra forhandlingene og nektet å selge, etter først å ha undertegnet en intensjonsavtale. Det som kunne ha blitt en historisk rekommunalisering av et kollektivselskap, endte i stedet med full konkurranseutsetting av busstilbudet i Trondheim fra 2010. Appellerer til Ap På årsmøtet i slutten av januar vedtok foreningen enstemmig at den ønsker å gjøre konkurranse i kollektivtrafikken til en valgkamp- sak. Årsmøtet vedtok en uttalelse der det heter at den fram mot stortingsvalget i 2009 vil appellere til Arbeiderpartiet sentralt og i Sør-Trøndelag om å sørge for at fylkestinget i samsvar med LOkongressens klare krav reverserer sitt vedtak om å anbudsutsette kollektivtrafikken. Foreningen er også bekymret for EUs forordning fra 2007 som medfører at alle fylker må anbudsutsette busskjøringen innen 2019. Unntaket fra dette er hvis kommunene eller fylkene driver bussrutene selv. Oppropet og underskriftslisten finnes på Fagforbundets nettside www.fagforbundet.no Tekst og foto: PER FLAKSTAD Fagbladet 2/2009 > 27 fbaargang2009 fbseksjonSAM