AKTUELT Endelig frikjent Påtalemyndigheten trakk i slutten av januar anken mot en trikkefører som i lagmannsretten ble frikjent for drap. Dødsulykken skjedde på Sinsen i Oslo i mai 2007. I fjor ble den kvinnelige trikkeføreren først dømt til 60 dagers fengsel i tingretten, men i oktober ble hun frifunnet i lagmannsretten for tiltalen for uaktsomt drap. Hun ble derimot dømt til å betale en bot på 10.000 kroner for brudd på aktsomhetsparagrafen i veitrafikkloven. Lagmannsrettens dom blir stående Påtalemyndigheten anket lagmannsrettens dom, men nå er anken trukket tilbake. Lagmannsrettens dom blir nå stående, og dermed er trikkeføreren endelig frikjent for uaktsomt drap. Lagmannsretten kom fram til at trikkeføreren hadde fulgt de sikker- hetsprosedyrer hun skulle, og at hun derfor ikke var skyld i dødsfallet. Grunnen til at hun fikk en bot, var at lagmannsretten mente hun hadde feiltolket en kvinne som Foto: Morten Holm, Scanpix vinket med armene for å stanse trikken. Trikkeføreren sa i retten at hun trodde kvinnen vinket trikken av gårde fordi hun hadde glemt noe og likevel ikke skulle være med. halvparten av dem seg ut i ordinært arbeid eller begynte på skole. OMA står for Oppegård miljø- og arbeidstreningssenter og er organisert som en kommunal AVSLUTTET: Lagmannsrettens dom, som frifinner trikkeføreren for drap, blir stående etter at påtalemyndigheten har trukket sin anke. Fornøyd Trikkeførerens advokat, Halldis Winje, er fornøyd med påtalemyndighetens avgjørelse. – Både Oslo Sporvognsdrift og jeg har hele tiden ment at det ikke var grunnlag for å ta ut tiltale for uaktsomt drap. Jeg syns det er vanskelig å forstå at lagmannsrettens frifinnelse ble anket, og mener derfor at det var en riktig avgjørelse å trekke den, sier hun til NRK. Advokaten sier også at trikkeføreren er lettet og glad over at hun endelig er frikjent etter å ha levd lenge med en alvorlig tiltale hengende over seg. Etter frifinnelsen i lagmannsretten sa kommunikasjonssjef Cato Asperud i Oslo Sporvogndrift at han mente dommen styrket trikkeførernes rettssikkerhet ved at den la til grunn at forskrifter og instrukser var fulgt, og at de er tilstrekkelige. Han mente avgjørelsen var god å ha med seg for alle som kjører trikk i en stor by. Tekst: PER FLAKSTAD enhet under Vann, avløp og renovasjon i kommunen. Fagbladet skrev om OMA-butikken i nr. 6–7/2006. Tekst og foto: PER FLAKSTAD Suksess for gjenbruksbutikk MINDRE SØPPEL: Daglig leder Kato Wollseth (i midten) har sammen med tre arbeidsledere bygget opp gjenbruksbutikken i Oppegård til en suksess. Gjenbruksbutikken OMA i Oppegård kommune i Akershus er blitt en suksess etter at den åpnet for tre år siden. Nå ligger den årlige omsetningen på 1,1 millioner kroner, og i tillegg tjente virksomheten 150.000 kroner på å selge truckførersertifikater. Totalt omsetter butikken hundre tonn gjenbruksvarer. Mellom 10 og 15 prosent henter de på miljøstasjonen som ligger like ved butikken, og resten leveres direkte på døren fra innbyggerne, eller det blir hentet av transportgruppen til butikken. Dermed er målet om å få ned avfallsmengden i kommunen fullført og vel så det. OMA-butikken er også et tiltak for å drive arbeidstrening for mennesker som midlertidig er ute av det ordinære arbeidslivet, eller som av andre grunner trenger arbeidserfaring å vise til for å få jobb. Hvert år får rundt 45 personer slik arbeidstrening, og i fjor kom 28 > Fagbladet 2/2009 fbaargang2009 fbseksjonSAM