Veolia mistet kontrakt Det franske selskapet Veolia skal ikke lenger drive t-banen i Stockholm. Palestina-venner jubler, og de håper at selskapets omstridte Israel-engasjement får konsekvenser også her i landet. Veolia er også tungt inne i det offentlige Norge. Selskapet Veolia Miljø har vunnet en rekke renovasjonsanbud i norske kommuner, og hadde en omsetning på drøyt tre milliarder kroner i 2007. Veolia Transport drifter en rekke bussruter over hele landet, og har også driften av noen ferger og Gråkallbanen i Trondheim. – Jeg setter spørsmålstegn ved om kommunale og fylkeskommunale myndigheter skal inngå kontrakter med selskap som arbeider for land som driver ulovlig okkupasjon, sier Stein Guldbrandsen. Han mener det er viktig med en offentlig debatt om kommunenes forhold til Veolia, og i tillegg mener han brukerne av Veolias tjenester må legge press på selskapet for å påvirke det til å trekke seg ut av det omstridte israelske bybane-prosjektet. Boikott Politikere på venstresiden har lenge kritisert selskapets Israel-engasjement, og bedt om at det boikottes. I Oslo har finanskomiteen gått inn for å endre innkjøps- og anbudsreglementet slik at hovedstaden ikke skal kunne inngå økonomiske avtaler med selskaper som driver virksomhet som er straffbare etter folkeretten. – Oslo bystyre må ta FNs resolusjoner på alvor og avvikle alt økonomisk samkvem med Veolia så lenge selskapet i strid med FN-vedtak utfører arbeid for den israelske okkupasjonsmakten, mener Erling Folkvord fra Rødt. Han tok initiativet til forslaget, Tekst: PER FLAKSTAD Veolia Norge omsetter for flere milliarder kroner. Lokalpolitikere i mange kommuner mener at offentlig sektor ikke bør ha noe å gjøre med et selskap som samarbeider med en stat som driver en okkupasjon i strid med FNs konvensjoner. Stein Guldbrandsen, som er medlem av Fagforbundets arbeidsutvalg, deler denne oppfatningen, og ønsker en offent- lig debatt rundt lokale myndigheters samarbeid med Veolia når det gjelder blant annet transport og renovasjon. Omstridt prosjekt i Israel Direktør i AB Stockholms Lokaltrafik, Ingemar Ziegler, sier i en pressemelding at det kun er økonomiske og kvalitetsmessige kriterier som ligger til grunn for å skifte driftsselskap for t-banen. Samtidig har det vært en heftig debatt om Veolias engasjement i et omstridt israelsk prosjekt i forkant av avgjørelsen. Mange tror derfor at det ikke bare ligger kommersielle hensyn bak at kontrakten verdt ca. 35 milliarder kroner nå går til det Hong Kongbaserte selskapet MTR. I kjølvannet av de siste krigshandlingene i Gaza, har Veolia opplevd et økende press fordi selskapet har fått en langtidskontrakt på å drifte «Jerusalem Light Railway», en bybane mellom Vestbredden og Jerusalem som har vært under planlegging i mange år. Prosjektet har fått mye internasjonal kritikk fordi det etter manges mening forsterker Israels okkupasjon av palestinske landområder ved å forbinde folkerettsstridige jødiske bosettinger med hverandre, og med Jerusalem. Selv om mange av kritikerne innrømmer at en bybane ville løse Jerusalems store trafikkproblemer, mener de likevel at byggingen må stanses og utsettes så lenge det pågår en okkupasjon av palestinsk land. Ønsker debatt – Etter min vurdering er det liten tvil om at bybane-prosjektet i Israel bidrar til å forsterke Israels ulovlige okkupasjon. Jeg hører at det kun er kommersielle grunner til at Veolia mistet kontrakten i Stockholm, men etter den offentlige debatten om selskapets etikk, eller mangel på etikk, er det likevel naturlig å tro at Veolias engasjement i Israel bidro til Landstingets konklusjon, sier Stein Guldbrandsen. VIL HA DEBATT: Stein Guldbrandsen 30 > Fagbladet 2/2009 fbaargang2009 fbseksjonSAM