Illustrasjonsfoto: Tore Wuttudal/Samfoto > JERUSALEM LIGHT RAIL • Den første linjen skal gå mellom Pisgat Ze'ev og Mt. Hertzl via Jaffa Road. • Den blir 13,8 km lang med 24 stasjoner som er plassert nord–sør, med Gamlebyen omtrent midt i systemet. • Planene er at linjen deretter skal forlenges både sørover, mot nordvest og østover. • Alle linjene vil til slutt forbinde jødiske bosettinger med sentrale institusjoner i sentrum og knytte de israelske strukturene nærmere sammen. > VEOLIA NORGE • Paraplyen for de fire selskapene Veolia Miljø, Veolia Vann, DalkiaOpak og Veolia Transport. • Veolia Miljø driver med renovasjon og avfallsbehandling. Selskapet har ca. 1500 ansatte og omsatte i 2007 for drøyt tre mrd. kroner. • Veolia Vann tilbyr seg å drifte VA-anlegg og slambehandling for både kommuner, interkommunale selskaper og bedriftskunder. • Dalkia-Opak tilbyr støttefunksjoner innenfor eiendom med blant annet drift og vedlikehold, økonomisk forvaltning, samt vakt og sikkerhet. • Veolia Transport: har kjøpt opp og gått inn på eiersiden i flere norske transportselskaper. Drifter også en rekke bussruter og noen fergesamband. Har ca. 520 busser, 25 ferjer og 9 trikker. OMFATTENDE: Veolia har et omfattende engasjement i det offentlige Norge innenfor renovasjon og transport. Datterselskapene Veolia Miljø og Veolia Transport Norge omsetter for flere milliarder kroner i året. som ble fremmet av Arbeiderpartiet, SV og Venstre. Med disse partienes støtte vil det også være sikret flertall når saken skal opp i bystyret 4. mars. I akershuskommunen Ski har Rødt fremmet et tilsvarende forslag. Det skal utredes av rådmannen og kommer tilbake til kommunestyret som egen sak. Vi er en norsk bedrift Sosialistisk ungdom i Stavanger er blant dem som ønsker å boikotte Veolia. Det har fått kommunikasjonssjef i Veolia Transport Norge, Grethe Skundberg, til å reagere: – Det er viktig å være engasjert, men jeg syns det er trist at de vurderer noe slikt. Vi er en bedrift i Norge med norske ansatte og som følger norske lover. Vi har ingenting å gjøre med det som skjer andre steder, sier hun. Stein Guldbrandsen mener denne argumentasjonen blir for enkel: – Veolia Norge, som eier datterselskapene Veolia Miljø og Veolia Transport Norge, er hundre prosent eid av det franske Veolia-konsernet. Ved å legge press på de norske selskapene, legger vi også press på eieren deres, sier han. Veolia-konsernet har allerede støtt på problemer på grunn av sitt engasjement i Israel. I august 2006 måtte selskapet etter vedvarende press fra solidaritetsbevegelsen og den irske fagbevegelsen kansellere en kontrakt der t-baneførere i irske Veolia skulle lære opp israelske vognførere på den planlagte bybanen. Drøyt to måneder senere annonserte ASN Bank i Haag at banken ville avslutte sitt forhold til Veolia Transport, og trekke alle sine investeringer ut av selskapet inntil det respekterte alle FN-resolusjoner. Banken annonserte at den vil gjøre det samme med alle selskaper som tjener penger på den israelske okkupasjonen av palestinsk land. Fagbladet 2/2009 > 31 fbaargang2009 fbseksjonSAM