Kunnskap gir stolthet – Jeg opplever at jeg har fått en ny type yrkesstolthet, sier Laila Venåsen (24) som tok fagbrev som renholdsoperatør i fjor. Tekst og foto: PER FLAKSTAD 32 > Fagbladet 2/2009 Tilfeldigheter gjorde at Laila Venåsen begynte på utdanningen mot fagbrev, og i dag er hun veldig glad for at hun hoppet på den muligheten som dukket opp. Har gitt sikkerhet Hun har arbeidet som renholder på Hafslundsøy skole utenfor Sarpsborg i fem år. Høsten 2005 gikk det ut et tilbud til alle renholdere om å ta fagbrev, og Laila tenkte med seg selv at det kunne være en spennende utfordring. Hun gikk til undervisning en gang i uken, og brukte fritiden til å lese og jobbe med oppgaver. I desember 2006 kunne hun ta teoriprøven, men hun måtte vente med selve fagprøven til april i fjor fordi hun trengte mer praksistid. Men nå er fagbrevet på plass, og Laila mener det har betydd mye både for henne personlig og for kvaliteten på renholdet hennes. – Fagbrevet gjorde at jeg begynte å se på meg selv på en ny måte. Det har gitt meg en sikkerhet i alt jeg gjør som renholder. Jeg vet hva jeg skal gjøre i de fleste situasjoner, og jeg vet ikke minst hvorfor jeg skal gjøre det på akkurat den måten. – Dette bidrar til at jeg opplever en helt annen yrkesstolthet som renholdsoperatør enn hva jeg gjorde som ufaglært, forteller Laila Venåsen. Kunnskap, kunnskap og kunnskap Vi forflytter oss fra Sarpsborg til Ullevål sykehus i Oslo, der Lucito Saliendra har arbeidet som renholder på øyeavdelingen de siste 22 årene. Han var tidlig ute, og tok fagbrev ganske raskt etter at det ble etablert på 90-tallet. Siden i fjor har han vært medlem av utdanningsnemnda og sensor på den praktiske prøven til renholdsoperatørfaget. – Tre ting er viktig for et godt og effektivt renhold. Det er kunnskap, kunnskap og kunnskap! sier han. – Renholdsfaget har utviklet seg mye og raskt de siste årene. Vi har fått nye metoder, nye kjemiblandinger og nye maskiner. I tillegg til fagbrev, er det viktig for renholderne å holde seg fbaargang2009 fbseksjonSAM