BETYR MYE: Laila Venåsen tok fagbrev som renholdsoperatør i fjor. Dette har betydd mye for både renholdet hennes og for måten hun ser på seg selv. oppdatert på det som skjer i bransjen. Utviklingen gjør også at gammel kunnskap og lang erfaring ikke nødvendigvis er nok. Oppdatert kunnskap er blitt like viktig i renholdsfaget som i det meste annet i et moderne samfunn, sier han. – Erfaring er en god ting som vi selvsagt skal respektere høyt. Men selv lang erfaring skaffer deg ikke ny kunnskap, det er det bare utdanning og oppdatering som gjør, fortsetter han. Selv mener han at arbeidet som sensor, og meningsutvekslingene og diskusjonen med de andre sensorene har gitt ham en større bevissthet også rundt sitt eget arbeid som renholdsoperatør. Språkkunnskap og klare beskjeder Lucito Saliendra kom til Norge i 1986 fra Filippinene. Der var han funksjonær i en kjemisk bedrift. Bachelorgraden sin får han ikke brukt her i landet, men han er godt fornøyd med å ha et solid yrke og at han har tatt et norsk fagbrev. Etter alle disse årene i Norge, snakker han godt norsk, med et rikt ordforråd.    > > PLOGSPISSYRKER Seksjon samferdsel og teknisk har valgt renholder som ett av to yrkesgrupper det skal fokuseres ekstra mye på fram mot landsmøtet i 2009. Plogspissprosjektet skal «ploge vei» for hvordan Fagforbundet skal arbeide med alle grupper i organisasjonen. De viktigste målene for prosjektet er å få medlemsregisteret så nøyaktig og feilfritt som mulig, styrke seksjonsarbeidet og utvikle og etablere organisatoriske nettverk. Prosjektet skal også gi inspirasjon til å jobbe videre med andre yrker. Fagbladet 2/2009 > 33 fbaargang2009 fbseksjonSAM