Fagforbundet sponser Fagforbundet har vedtatt å gi selskapet Borgbuss i Østfold økonomisk støtte til å kjøpe sin sjuende buss som går på biometangass. Tekst og foto: PER FLAKSTAD Borgbuss får ved å kjøpe en buss som går på biometangass framfor en som går på diesel. – Vi ønsker at det er synlig i bussen at Fagforbundet har bidratt med økonomisk støtte og hvorfor forbundet gjør dette. Ut over det har vi ikke satt noen betingelser for bidraget, sier han. – Vi mener det er viktig å få opp biometangass som drivstoff i bussnæringen som et valgkamptema. Alle renseanlegg som behandler organisk avfall, kan bygge anlegg til å framstille gassen, og dette er en kjent teknologi som det er mulig å starte opp med nå. – Biometangass er det drivstoffet med flest miljøplusser ifølge alle de fagmiljøene vi har snakket med. Jo mer vi har jobbet med dette temaet, desto sikrere er vi blitt på at biometangass kan gi bussnæringen et virkelig miljøløft, sier Stein Guldbrandsen i Fagforbundets arbeidsutvalg. Samfunnsansvar – Vi i Fagforbundet tar det ansvaret som samfunnet burde ha tatt for å bidra til en miljøvennlig kollektivtransport, sier Guldbrandsen. Han er godt fornøyd med vedtaket, som innebærer at forbundet dekker ekstrakostnadene på ca. 500.000 kroner som 36 > Fagbladet 2/2009 fbaargang2009 fbseksjonSAM