DEBATT > SOLIDARITET Kvekerhjelp på Gaza Under angrepene på Gaza nå i januar ble sivile mål som barns lekeområder, skoleanlegg og barnehager angrepet. I nyhetene ble det fortalt at halvparten av ofrene av den israelske stats krigføring var barn. Det minner oss om hvor utsatt barn er i krigsområder og hvor viktig det er å beskytte barna og barnas rettigheter. Ifølge FNs barnekonvensjon har barn rett til hvile, fritid og lek, og til å delta i kunst og kulturliv. Men er det mulig å gi barn en viss normal tilværelse i urolige områder som Gaza? Organisasjonen Palestinian Early Childhood Education Programme (PECEP), med støtte fra Kvekerhjelp i Norge, prøver å gi dem det ved å drive 13 store barnehager for 1700 barn. Barnehagene bidrar til å gi barna trygghet og faste holdepunkter i en dramatisk hverdag. Her legger de stor vekt på lekens betydning og barnas evne til egenaktivitet, samtidig som barnehagene arbeider systematisk for å forberede barna best mulig på skolen. Kvekerhjelp støtter økonomisk PECEP med å gi personalet pedagogisk kompetanse, samtidig som de ser betydningen av hjemmet som læringsarena. For å legge til rette for dette, har PECEP utviklet et foreldreveiledningsprogram rettet mot mødrene til barna. Til forskjell fra Hamas sine barnehager, er barna i PECEPbarnehagene fri for religiøs og politisk påvirkning. Grunnen til det er at barnehagene legger stor vekt på å utvikle toleranse og allmenne humanistiske verdier. Men mange av barna i barnehagene har psykiske krigsskader og sliter med angst og traumer. Kvekerhjelp støtter personalet i barnehagene med å gi dem kompetanseheving for å møte slike utfordringer. Med dette innlegget oppfordrer jeg alle Fagforbundets medlemmer om å støtte Kvekerhjelp og barnehagene i Gaza. Spesielt vil jeg henvende meg til alle som jobber i barnehager om å vise sin støtte. Jeg jobber selv i en barnehage i Oslo og vet hvor viktig barnehagen er for barns utvikling. Barnehagen er et sted hvor barn kan få utvikle seg kognitivt, sosialt og motorisk, samtidig som det er et sted hvor barn kan få utforske og oppdage nye muligheter for lek og utfoldelse. Videre vil jeg påpeke at barnehagen er et godt og trygt sted for barna hvor vi voksne kan gi barna all den oppmerksomhet og omsorg de trenger. Jeg oppfordrer herved alle som bryr seg om barnas rettig- heter og som verdsetter barnehagearbeid til å gi sitt bidrag til Kvekerhjelps barnehageprosjekter i Gaza! Send bidrag til konto 1254 20 08081! Jeg er selv kveker, det vil si medlem av Vennenes religiøse samfunn. Jeg tror på alle menneskers likeverd og rett til et godt liv. Likeledes tror jeg på en lengsel i alle etter å svare positivt på det gode. Kvekerne er et religiøst samfunn som har lang tradisjon med fredsarbeid og arbeid for menneskerettigheter. Mange kjenner til kvekernes viktige innsats mot slavehandel i Amerika, og mange vet at Kvekerhjelp i sin tid mottok Nobels fredspris. Kvekerne i Kvekerhjelp driver ikke misjon, men er opptatt av å vise gode handlinger mot våre medmennesker. Mer informasjon om Kvekerhjelp på www.kveker.org/kvekerhjelp Foran stortingsvalget i 2009 vil vi spørre de politiske partiene om hvordan de vil bidra til å skape et godt arbeidsliv. Nå kan du være med å bestemme hvilke saker som er viktige for at du skal ha en god og trygg arbeidsplass. Hva mener du skal være LOs viktigste krav til politikerne for et godt arbeidsliv? Si din mening og bli med i debatten. Navn (fornavn og etternavn)* Postnummer * * Må fylles ut E-post Forbund* FAKS: 23 06 20 01 SEND DIN MENING PÅ SMS: send “lo” >din melding> til 2030 Postnr (passord) Poststed * E-POST: debatt@lo.no fbaargang2009 fbseksjonSAM