SEKSJON HELSE OG SOSIAL > Piloter i Rana Modellkommunen og sjukehuset tok de ansatte med på råd og etablerte Helseparken. Nå flyttes pasientene bort fra korridorene for å få pleie på rett nivå. 30 > Latter og tårer Emosjonell ledelse gir rom for å være både fagperson og menneske på Margit Tanners Minne. Det gir styrke til å møte både glede og sorg. 46 > Brannhindrerne Mye kan gjøres for å hindre brann. I Oslo er det et nyttig samarbeid mellom brannfolk og hjemmetjenesten for å sikre eldre, hjemmeboende. 48 > Illustrasjonsfoto: Per Flakstad LIKESTILT: Nå får turnusarbeidere kortere arbeidstid. Etter 30 års kamp blir de likestilt med skiftarbeidere. Seier etter 30 år Framtidas ambulansetjenester Arbeidsgruppa for prehospitale tjenester, som Helse- og omsorgsdepartementet har ledet og hvor Hans Martin Aase fra Fagforbundet har deltatt, har nå levert sin rapport med forslag til utvikling av den framtidige ambulansetjenesten. Arbeidsgruppa anbefaler at ambulansetjenestene betraktes som en del av helseforetakenes kjernevirksomhet, og at tjenestene forankres der. Når det gjelder kompetansekrav, er medlemmene i arbeidsgruppa enig om at fagutdanninga bør være den grunnleggende kompetansen innenfor ambulansefaget. En enstemmig arbeidsgruppe anbefaler også en formalisert utdanning for ambulansefag på høgskolenivå. Det skal utarbeides en nasjonal rammeplan for en bachelor paramedic. Hans Martin Aase, som også er leder for faggruppa for prehospitale tjenester, mener rapporten er et skritt videre i utviklinga av de prehospitale tjenestene. – Dersom våre anbefalinger følges, vil det gi store deler av befolkningen større trygghet, sier han. Men han beklager at arbeidsgruppa ikke har kommet med konkrete forslag til responstid. Tekst: KARIN E. SVENDSEN Fagbladet 3/2009 > 27 – Likestilling mellom skift- og turnusarbeidere er riktig og rettferdig, sier Kjellfrid T. Blakstad. Rundt 30.000 arbeidstakere vil få redusert arbeidstid. Leder i Fagforbundet Seksjon helse og sosial, Kjellfrid T. Blakstad, er lettet over at regjeringen nå har bestemt seg for å redusere arbeidstida for ansatte som arbeider tredelt turnus og minst hver tredje søndag. Endelig mer enn ord – Dette har vi arbeidet for i nøyaktig 30 år, og jeg tror det kommer akkurat nå fordi fagbevegelsen har et så tett samarbeid med den rødgrønne regjeringa, sier Blakstad. Hun mener den nåværende regjeringa har vist et engasjement for likestilling både når det gjelder lønn og arbeidstid. – Nå skjer det noe. Nå blir det ikke lenger bare utredet, sier hun. Lenger i jobb Seksjonslederen er ikke bekymret for at denne endringen i arbeidstid vil bli kostbar slik enkelte representanter for arbeidsgiversida har gitt uttrykk for. – Jeg tror tvert imot at en reduksjon i arbeidstida vil gjøre at folk står lenger i jobb. For det å arbeide skift eller turnus er svært belastende, og medfører en vesentlig helserisiko. Det vil derfor lønne seg å redusere belastningene for de gruppene som stadig må snu på døgnet. Blakstad betrakter vedtaket som en anerkjennelse av at turnusarbeidere i helsevesenet har en like belastende jobb som industriarbeidere. Neste skritt i retning mer likestilling og bedre ivaretakelse av ansatte i helsesektoren er etter Blakstads mening flere prosjekter med seks timers arbeidsdag og et krafttak for å redusere deltid. Tekst: KARIN E. SVENDSEN fbaargang2009 fbseksjonHEL