AKTUELT kritiske til avdelingslederen. Egset har ingen kommentar til spørsmålet om det er mulig å løse disse problemene så lenge Robert Giske sitter som avdelingsleder. – Men både legene og vi i Fagforbundet har sagt at vi ikke har tillit til ledelsen. Alle legene nekter også å møte avdelingslederen fordi han ikke lytter til faglige råd. Egset understreker at denne saken aldri ville ha funnet sin løsning uten det gode samarbeidet innad i Fagforbundet. – Det har vært kort vei fra oss og til toppen. Vi har også fått støtte fra LO. Helt avgjørende har det vært at Fagforbundet sentralt har presset på både Spekter og departementet, mener Egset. – Presset ble så stort at helseforetaket til slutt måtte gi seg og trekke alle oppsigelsene, sier han. Tekst: KARIN E. SVENDSEN Mer forskning på kvikksølv Arbeids- og inkluderingsdepartementet har engasjert professor Bjørn Hilt ved St. Olav hospital i Trondheim til å lede et nytt forskningsprosjekt rundt tannhelsepersonell og kvikksølv. Dette prosjektet er en registerstudie som skal avklare om det har vært økt forekomst av misdannelser blant barn av kvinnelig tannhelsepersonell. Undersøkelsen vil være landsomfattende. Fagforbundet er bedt om å stille sine medlemslister til disposisjon for forskerne, og har sendt ut et brev til de aktuelle medlemmer om samtykke.    KES Lommeparlør fra Abildsø Oslo kommunes utviklingspris 2008 gikk til Abildsø bo- og rehabiliteringssenter. Undervisningssykehjemmet har utviklet en lommeparlør med lettfattelig forklaring på om lag 300 faguttrykk. Parløren er et hjelpemiddel for ansatte uten helsefaglig utdanning eller norsk som morsmål. – De 6000 første eksemplarene ble revet bort, og et nytt opplag er under trykking. Vi har mottatt bestillinger fra hele landet, opplyste institusjonssjef Rolf Gundersen i forbindelse med prisutdelingen. KES Fosterforeldre til forbundet Fagforbundet satser på å rekruttere fosterforeldre med kommunen som oppdragsgiver. Siste måneden er rundt 50 medlemmer kommet til. Kommunale fosterforeldre fra hele landet hadde nylig samling i Morgedal i Telemark. Der ble den nye brosjyren fra Fagforbundet om fosterforeldre delt ut sammen med innmeldingsblanketter. Nær sagt alle deltakerne meldte seg inn. Det er siden kommet til flere fosterforeldre som har hørt om Fagforbundets satsing. FosFor Harald Berre er fosterforelder og leder av foreningen FosFor. – Vi er etablert for å si fra om hvor skoen trykker for oss fosterforeldre på kommunalt oppdrag og for å få fram hvordan omsorgen for fosterbarna virker, og ikke virker, forteller Berre. Det var FosFor som informerte forsamlingen i Morgedal om at Fagforbundet ønsker å arbeide for rettighetene til fosterforeldre på kommunale oppdragskontrakter. Forbundet vil jobbe for en kraftig bedring av vilkårene for disse fosterforeldrene. Allerede er vilkårene for fosterforeldre på statlig nivå blitt bedret gjennom forhandlinger mellom LO og Bufetat. Mange oppgaver Foreningen FosFor tok kontakt med Fagforbundet før jul. – Jeg er imponert over måten forbundet møtte oss på. Vi ble tatt på skikkelig alvor, syns Berre, som sier fosterforeldrene har gitt forbundet en virkelig utfordring med å bedre fosterforeldrenes rettigheter. – Vi i Fagforbundet ser på dette samarbeidet som en mulighet til å ivareta fosterforeldre som den ressursen de er. I tillegg vil vi jo gjerne bidra til at utsatte grupper av barn og unge får det bedre, sier John Egeli, nestleder i Seksjon helse og sosial. Blant utfordringene er å forhandle fram arbeidsavtaler eller NY MEDLEMSGRUPPE: Fosterforeldre ønsker å organisere seg i Fagforbundet. Fra venstre Mette Nord fra arbeidsutvalget, Sondre Berget, Harald Berre, Lisbeth Berre, Tone Vinje og Morten Vinje. kontrakter for fosterforeldre, forbedre arbeidsforhold og arbeidsvilkår og arbeide for pensjonsrettigheter også til fosterforeldre på kommunale kontrakter. Arbeidet for å forbedre kvalitetssikringen i fosterhjemsomsorgen blir også viktig. Det totale antall medlemmer i Fagforbundet som også er fosterforeldre, er ennå ikke kjent. Først nå er kategorien opprettet i medlemsregisteret. Tekst: VIDAR HAAGENSEN Fagbladet 3/2009 > 29 Foto: Per Flakstad fbaargang2009 fbseksjonHEL