været DAGLIG TRIM: Alle pasienter er med på fellestrimmen i tillegg til at fysio- og ergoterapeutene driver individuell trening. Her er det fysioterapeut Harald Adolfsen som leder fellestrimmen. Pilotsykehus Helseparken i Rana er ett av fire pilotsykehusprosjekter som nylig fikk tildelt til sammen åtte millioner kroner. – Helseparken er et fortreffelig prosjekt der partene jobber offensivt med pasienten i fokus, sier Ellen B. Pedersen, statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet (Hood). Hun var til stede da Helseparken ble åpnet og er imponert over samarbeidet mellom helseforetaket og kommunen. – Her har de med enkle midler ryddet plass til og trukket inn kommunehelsetjenesten i sykehusets gamle lokaler. De bruker lokalene hensiktsmessig, og de får til å levere gode tjenester, mener Pedersen. Pilotsykehusprosjektet, som er initiert av Hood, er et samarbeidsprosjekt mellom regionale helseforetak, KS/kommuner, brukerorganisasjoner og arbeidstakerorganisasjoner i heleforetakene. Departementet tar de endelige beslutninger i prosjektet. Prosjektet, som ble startet våren 2008, vil prøve ut nye driftsformer, og endringsprosessene skal bygge på samarbeid mellom partene. Det er også et mål at prosjektet skal bidra til utviklingsmuligheter for de ansatte. En nasjonal referansegruppe skal bidra til å velge ut pilotsykehus og til at erfaringene fra disse blir spredt. Ett av kriteriene for pilotsykehusene er at sykehuset fungerer som en lærende organisasjon. Alle berørte parter må også være enig om pilotprosjektet. I slutten av mars ble ett sykehus innen hvert regionale helseforetak valgt som pilotsykehus, og de får til sammen åtte millioner kroner i prosjektmidler. Helse Nord RHF fikk 1,76 millioner til prosjekt Helseparken Rana. 7. mai arrangerer Hood et kick off-seminar for alle pilotsykehusene i Mo i Rana. Korridorpasienter Hvis Elisabeth Granlund hadde fått slag før åpningen av Helseparken, ville hun sannsynligvis ha tilbrakt disse fire ukene i korridoren på medisinsk avdeling. De som ikke får plass på en korttidsplass på sykehjem, risikerer å bli liggende i korridoren. – Sykehuset har i perioder hatt mange korridorpasienter, bekrefter Astrid Skjevling, leder av Helseparken. De 17 nye plassene er et viktig supplement til det eksisterende tilbudet om korttidsopphold i kommunen. Helseparken har et tverrfaglig personale med egen legestilling, fysioterapeuter, ergoterapeuter, sykepleiere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og sykepleierstudenter i helgestillinger. Sengene i Helseparken er fordelt på rehabilitering, ortopediske og utskrivningsklare pasienter. Bedre tilbud Jan Erik Furunes, foretaksdirektør ved Helgelandssykehuset, er svært fornøyd med at sykehuset og kommunen har klart å utvikle Helseparken. – Den store utfordringa har vært at utskrivningsklare pasienter ikke har fått en god nok behandling på rette behandlings- og omsorgsnivå. På Helseparken får de det, sier han. Furunes legger også vekt på at den fysiske og mentale avstanden mellom kommunehelsetjenesten og sykehusets tjenester nå er blitt minimal. Dette gir ifølge foretaksdirektøren nye muligheter for tett og hensiktsmessig oppfølging av pasientene. God prosess Både Jan Erik Furunes og fortakstillitsvalgt ved Helgelandssykehuset, Elsa Enge, betrakter samarbeidsevnen ved sykehuset og i kommunen som en viktig suksessfaktor. – Vi ble inkludert tidlig i prosessen, og vi ble lyttet til, sier Enge. – Det kom aldri til konflikter, for vi tok tak i uenighet med en gang, og takhøyden var stor. Derfor kom vi alltid fram til enighet, sier hun. – Sykehusdirektøren har et lyttende øre, og dialogen har fungert godt hele veien, sier Enge, som også berømmer    > Fagbladet 3/2009 > 31 fbaargang2009 fbseksjonHEL