ENTUSIASME: Økosatsingen har skapt en entusiasme som er god å ha på enhver arbeidsplass. økologisk mat Prisbelønt Gunnar Kvamme fikk nylig Matomsorgsprisen for sin innsats som kjøkkensjef ved St. Olavs Hospital. I juryens begrunnelse heter det blant annet at Kvamme har vist seg som en innovativ leder av ett av Norges aller beste sykehuskjøkken. Hans visjon har vært: Vi skal bidra til at måltidene er dagens høydepunkt for pasientene. Han har lyktes, også med bruk av en økologisk preget meny. Helt siden 1990-tallet har Gunnar Kvamme stått i spissen for stadige kjøkkenomstillinger. Selv om St. Olavs Hospital har vurdert andre driftskonsepter og eksterne operatører, var det Kvammes konsept og filosofi som til slutt vant fram. I 2002 ble det endelig bestemt at matproduksjonen skulle være en del av sykehusets virksomhet, som har vært en av Kvammes kjepphester: Kjøkken på sykehusområdet – nærmest mulig pasienten! PRISVINNER: – Jeg er veldig stolt av denne prisen, og deler den med alle mine kolleger og ansatte, sier Gunnar Kvamme. • Det benyttes økologisk krydder. • Et lokalt bakeri har utviklet et øko- logisk brød til en fornuftig pris. Positive pasienter og medarbeidere Det økologiske pilotprosjektet strakte seg over fire år og ble avsluttet i 2007. En undersøkelse som ble gjennomført, viste at åtte av ti pasienter var positive til økologisk mat. – Målet var at minimum 30 prosent skal være økologisk og mest mulig regionalt produsert. Dette ble nådd i god tid innen prosjektet ble avsluttet, sier Kvamme. – Oppmerksomheten om råvarenes kvalitet har også tent medarbeiderne. Hele prosessen har vært svært givende for alle på kjøkkenet. Den har skapt en entusiasme som er god å ha på enhver arbeidsplass. Selv er jeg ikke det minste i tvil: Dette er framtida for institusjonskjøkken, sier han. Til andre gir han dette rådet: – Vær tålmodig. Å skaffe gode, sta- bile leverandører har vært noe av det vanskeligste. Med fornuftig kommunikasjon med klare krav også til priser, har vi oppnådd gode, stabile leveranser. Etterlyser politisk handling Kvamme venter fortsatt spent på hva myndighetene vil sette inn av virkemidler for å stimulere til økt bruk av økologiske matvarer i de offentlige institusjonene. – Dette står faktisk i Soria Moriaerklæringen. Men etter mitt syn er det ennå bare ord. Det er riktignok bevilget noen millioner kroner til prosjektet «Økoløft i kommuner», men jeg er redd denne pengebruken betaler seg dårlig. Dessuten er det som sies fra Landbruksdepartementet, helt fremmed for Helse- og omsorgsdepartementet. Så jeg er redd denne satsingen blir helt fånyttes, sier kjøkkensjef Gunnar Kvamme ved St. Olavs hospital. Fagbladet 3/2009 > 35 Foto: Morten Holt fbaargang2009 fbseksjonHEL