Bruker sansene ute og Spreke gamle trenger frisk luft hver dag. Noen beveger seg utenfor gjerdene til Mørkved sykehjem i Bodø. Andre tar en spasertur i sansehagen. De som ikke er så mobile, kan få en tur i den maritime kroken og høre på musikk eller motordur. Tekst og foto: KARIN E. SVENDSEN Dunk, dunk... Dunk, dunk... Dunk, dunk... Rytmen i de rolige og jevne stempelslagene henter henne tilbake. Hun er til stede i øyeblikket for først gang på lenge. Bare et par minutter. Men for pleierne Elisabeth Strand og Lillian Lund er det en begivenhet. – Hun svarte klart og tydelig da jeg spurte hvor hun kom fra, utbryter Elisabeth. – Det har jeg ikke opplevd på lenge. – En sånn opplevelse, å ha ordentlig kontakt med henne i to–tre minutter, er lønn nok for alt strevet. Det har ikke vært bortkasta, sier sykepleieren, og tenker på alle ukene de brukte på å innrede denne spesielle stua. Ut på havet Elisabeth Strand og Lillian Lund har sammen med Irene Olsen utgjort arbeidsgruppa for reminisensprosjektet Ro, ro til fiskeskjær på Mørkved sykehjem i Bodø og bygd opp Maritim Krok. – Her i Nordland har alle et forhold til sjøen. Ikke bare mennene som har rodd fiske. Også kvinnene som egnet linene, og som ellers hadde ansvaret for alt hjemme mens de ventet på mennene. Dessuten, uansett hvor de skulle, reiste de sjøveien. Derfor dukker det opp så mange minner og historier når vi sitter her, forteller Elisabeth. Inngangsparti og vegger er dekorert med fiskegarn, koøyer og andre detaljer som hører til på ei fiskeskøyte. I bokhylla står bøker om skip, fiske og den nordnorske kysten. Og i et hjørne står cd-spilleren. Her spiller de cd-en Fra Å i Lofoten med opptak av lyden > MØRKVED SYKEHJEM • 50 plasser fordelt på seks enheter. • Alle enhetene er lagt til rette for perso- ner med demenslidelse. • En skjermet enhet er tilpasset beboere som vandrer og som er urolige. • Mørkved har 58 årsverk fordelt på 100 ansatte. Alle er fagutdannet. Sykehjemmet har to koordinatorer i tillegg til virksomhetsleder. 38 > Fagbladet 3/2009 fbaargang2009 fbseksjonHEL